Pedagog i psycholog

 GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO rok szkolny 2018/2019

PONIEDZIAŁEK

12.30 – 12.45

12.45 – 13.30   Zajęcia indywidualne

13.30 – 14.35

14.35 – 16.35   Zajęcia grupowe

WTOREK

11.45 – 12.45

12.45 – 14.45   Zajęcia grupowe

CZWARTEK

9.30 – 10.55

10.55 – 11.40   Zajęcia indywidualne

11.40 – 12.00

PIĄTEK

8.00 – 8.55

8.55 – 9.40   Zajęcia indywidualne

9.40 – 10.30

 

 

Działania pedagoga szkolnego w ramach „Bezpiecznej Szkoły”

Szkoła Podstawowa od wielu lat dba o bezpieczeństwo swoich uczniów w szkole. Wpaja dzieciom zasady prawidłowej komunikacji, poszanowania dla inności i drugiego człowieka, uczy jak dbać o własne dobro i bezpieczeństwo.

W ramach „Bezpiecznej Szkoły” przyłącza się do wielu kampanii społecznych i akcji. Poniżej znajduje się lista kilku, które trwają od wielu lat i są nadzorowane przez pedagoga szkolnego.

 

  „Duży” pomaga „Małemu”

 „Spotkania z muzyką”

 „Ze sportem za pan brat”

  „Miss i Mister Grzeczności klas I-III”

 „Superkulturalny Uczeń klas IV-VI”

 „Dni Życzliwości”

 

W ramach tych działań wydawana jest „Gazetka Pedagoga Szkolnego”. Poruszane są w niej problemy, z którymi na co dzień spotykają się uczniowie. Dzieci są współtwórcami czasopisma. Oto tematyka poruszana na jej łamach:

 

 Bądź bezpieczny w drodze do szkoły

 Kultura na co dzień, czyli jak obycie ułatwia życie

 Ferie zimowe bezpieczne i zdrowie

 Ferie na sportowo, bezpiecznie i zdrowo

 Bezpieczne wakacje-wakacyjne porady

 Między koleżeństwem a przyjaźnią

 Odżywiaj się zdrowo i kolorowo

 Zły dotyk boli całe życie

Moje prawa i prawa innych

 

Bezpieczeństwo to także najbliższe otoczenie dziecka, czyli rodzina. W związku z tym podejmuje się działania wobec rodziców uczniów SP nr 2. Z tego powodu wydawany jest krótki poradnik dla rodziców „Partner” oraz Vademecum Rodziców Pierwszoklasisty.

W „Partnerze” podejmowane są tematy:

Bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły i poza nią.

Jak być lepszym rodzicem?

 Co to znaczy być rodzicem?

 Jak radzić sobie ze stresem?

  Zanim zainstalujesz dziecku Internet

Bez klapsa, czyli jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice

 Skutki głośnego czytania przez dzieci

 Prawa dziecka

Jak nakłonić dziecko do nauki?

 Telewizja a przemoc

  Praca wychowawcza rodziców i nauczycieli

 

W ramach profilaktyki prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne, podczas których dzieci poznają zasady prawidłowej komunikacji interpersonalnej.

„DUŻY pomaga MAŁEMU”

duzmal

Akcja pod hasłem „Duży pomaga Małemu” rozpoczęła się w Szkole Podstawowej nr 2 we wrześniu 2007r. i trwa nadal. Została ona skierowana do uczniów klas pierwszych. Jej celem była wzmożona opieka nad dziećmi w pierwszym miesiącu ich pobytu w nowej szkole. Zapewnienie pierwszakom pomocy w swobodnym poruszaniu się w nieznanym budynku, odrabianiu lekcji, sprawowanie indywidualnej opieki w czasie twz. długiej przerwy, to podstawowe zadania, przed którymi stanęli wolontariusze-uczniowie klas VI.

O akcji zostali poinformowani rodzice pierwszoklasistów podczas spotkania z wychowawcami po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego. Wszyscy chętni mogli skorzystać z tej formy pomocy.

Pokazanie pierwszakom podczas pierwszych tygodni w szkole, jak prawidłowo spędzać czas podczas przerw, miało skutkować w przyszłości rozsądnym zachowaniem w czasie między zajęciami.

Uczniowie- wolontariusze pokazywali młodszym kolegom i koleżankom jak spędzać przerwy-spacerując, bawiąc się zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole, nie biegając po korytarzach, nie krzycząc.

„SPOTKANIA Z MUZYKĄ”

spotzmuz1

Akcja pod hasłem „Spotkania z muzyką” rozpoczęła się w październiku 2007r. i została skierowana do uczniów klas I-III.

Podczas długich przerw dzieci klas nauczania zintegrowanego, a obecnie edukacji wczesnoszkolnej mogą spędzać aktywnie czas, bawiąc się w rytm przeróżnych gatunków muzyki.

Taka forma spędzania przerw ma za zadanie pokazanie, że można przyjemnie i z pożytkiem spędzić czas.

Założenie, że zagospodarowanie uczniom czasu na przerwach jest środkiem do bezpiecznego odpoczynku między zajęciami jest podstawą tej akcji.

Dzieci, które nie mają co ze sobą robić podczas przerw imają się pomysłów, które niejednokrotnie powodują przykre zdarzenia-kłótnie, sprzeczki, bójki. Rozsądne zagospodarowanie czasu eliminuje niekorzystne zachowania. Poza tym widzą i doświadczają na sobie, iż każdy gatunek muzyki jest dobry dotego, aby się przy nim wyśmienicie bawić. Uczniowie mogą spędzać czas zarówno przy gatunku disco, ale także przy muzyce klasycznej czy relaksacyjnej.

Spotkania z muzyką prowadzą chętni uczniowie klas szóstych, którzy proponują młodszym kolegom i koleżankom aerobic w rytm ustalonych wcześniej rytmów z pedagogiem szkolnym.

spotzmuz2 spotzmuz3 spotzmuz4 spotzmuz5 spotzmuz6 spotzmuz7 spotzmuz8 spotzmuz9 spotzmuz10 spotzmuz11 spotzmuz12 spotzmuz13 spotzmuz14 spotzmuz15 spotzmuz16

„ZE SPORTEM ZA PAN BRAT”

sport1_1

Akcja pod hasłem „Ze sportem za pan brat” rozpoczęła się w listopadzie 2007r. i została skierowana do uczniów klas I-III. Jest to kolejna propozycja spędzania twz. długiej przerwy. Polega ona na prowadzeniu przez chętnych uczniów klas szóstych zajęć ruchowych. Proponuje się również różnorodne gry i zabawy zespołowe. Są one tak pomyślane, aby dzieci mogły odpocząć po siedzeniu w ławkach i nabrać sił na pozostałe zajęcia. Zabawy ogólnorozwojowe mają pobudzać uczniów do aktywności na lekcjach.

sport2_1 sport3_1 sport4 sport5 sport6 sport7 sport8

„Miss i Mister Grzeczności klas I-III”

„Superkulturalny Uczeń klas IV-VI”

Akcja pod hasłem „Miss i Mister Grzeczności” oraz „Superkulturalny Uczeń” rozpoczęła się w 2007r. i trwa nadal jako comiesięczny konkurs.

Co miesiąc każdy uczeń swojej klasy oddaje głos na kandydatów do w/w tytułów. Wyróżnienie powyższymi tytułami może otrzymać nawet kilka osób z jednej klasy. Podsumowanie konkursu następuje w ostatnim dniu każdego miesiąca. Ostateczną decyzję o otrzymaniu przez dziecko w danej klasie tytułu podejmuje wychowawca po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli. Tytuł nie może być uzależniony od wyników w nauce. Nagrodzony uczeń lub uczniowie otrzymują dyplom podczas porządkowego apelu. Jeśli dany uczeń przez kwartał utrzyma tytuł zostaje wyróżniony podczas obchodów Szkolnego Dnia Życzliwości odznaką, którą może nosić codziennie przypiętą do mundurka, gdy tytuł utrzyma I semestr-nagrodę ufundowaną przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców Szkoły. W II semestrze następuje wznowienie konkursu. Poniżej znajdują się zasady, którymi kierujemy się podczas wyróżniania ucznia w/w tytułem. Konkurs trwa cały rok.

 misimist1 misimist2

1.      Kultura osobista

·         na co dzień używa słów: proszę, przepraszam, dziękuję;

·         respektuje klasową umowę-kontrakt;

·         schludnie wygląda (dba o swój wygląd).

2.      Koleżeńskość

·         chętnie pożycza przybory szkolne;

·          pomaga innym w potrzebie;

·         nie wchodzi w konflikty z rówieśnikami.

3.      Zaangażowanie w prace na rzecz klasy

·         często pomaga swojej pani w klasie;

·         dba o czystość i porządek;

·          szanuje własność szkoły.

4.      Zachowanie poza szkołą

·         mówi dzień dobry pracownikom szkoły;

·         nikt nie ma uwag na temat jego zachowania (do szkoły

nie dochodzą informacje

o nieodpowiednim zachowaniu ucznia).

misimist3 misimist4 misimist5 misimist6 misimist7 misimist8 misimist9 misimist10

„Dzień Życzliwości”

Dobre maniery i wychowanie na co dzień, poprawne zachowanie w różnych sytuacjach, etykieta podczas spotkań i przy innych okazjach-w czym tkwi sedno? Po czym można rozpoznać kulturalnego człowieka? Tego mogą dowiedzieć się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim podczas corocznych obchodów „Dnia Życzliwości”.

W tym dniu odbywają się lekcje poświęcone tematowi życzliwości, wydawana jest Gazetka Pedagoga Szkolnego, uczniowie mogą sprawdzić swoją wiedzę w licznych konkursach i obejrzeć przedstawienie przygotowane przez koło teatralne „Szuflandia”. Odbywa się również podsumowanie rocznego konkursu z zakresu kultury. Obchody Dnia Życzliwości wprowadzono w szkole w 2007r.

 dzienzycz1 dzienzycz2 dzienzycz3 dzienzycz4 dzienzycz5 dzienzycz6 dzienzycz7 dzienzycz8 dzienzycz9 dzienzycz10 dzienzycz11 dzienzycz12

Zajęcia socjoterapeutyczne

W ramach profilaktyki odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne, podczas których dzieci uczą się:

·         jak radzić sobie z trudnymi emocjami

·         co robić, gdy napotkają na swojej drodze dręczyciela

·         dostrzegać swoje mocne strony

·         komunikacji społecznej

·         empatii

Spotkania prowadzi pedagog szkolny.

ROK SZKOLNY 2013/2014

Z kulturą za pan brat

 Dnia 22 października 2013r. odbyły się w klasach I-III lekcje profilaktyczne dotyczące umiejętności kulturalnego zachowania się dzieci zarówno w szkole, jak i poza nią.

Każde zajęcia rozpoczynała grupa teatralna „Szuflandia” inscenizacją pod tytułem „Awantura w kuchni”.

Pani pedagog starała się przekonać uczniów, że ludziom kulturalnym żyje się lepiej, że zamierzony sukces prędzej się osiągnie kulturą osobistą, sztuką dyplomacji i siłą argumentów, a nie pięścią czy podniesionym głosem.

Na koniec lekcji każdy uczeń otrzymał Gazetkę Pedagoga Szkolnego, z której mógł się dowiedzieć, jak:

-kulturalnie zachowywać się w sytuacjach dnia codziennego;

-stosować najprostsze wyrazy uprzejmości w kontaktach z drugim człowiekiem;

-akceptować i naśladować pozytywne wzorce zachowania.

zkultur1 zkultur2 zkultur3 zkultur4 zkultur5 zkultur6 zkultur7 zkultur8 gazetka

Kilka słów o higienie osobistej i czystości

Dnia 17 stycznia 2014r. w klasach I-III odbyły się lekcje profilaktyczne dotyczące przypomnienia zasad dbania o higienę osobistą i czystość.

Każde zajęcia rozpoczynała grupa teatralna „Szuflandia” inscenizacją pod tytułem „Duża przerwa”.

Pani pedagog starała się przekonać uczniów, że higiena osobista oraz utrzymywanie czystości w swoim najbliższym otoczeniu to bardzo ważna rzecz. Uczniowie mogli odświeżyć oraz poszerzyć sobie wiedzę na ten temat czytając również przygotowaną specjalnie na tę okazję Gazetkę Pedagoga Szkolnego, w której znajdowały się wiersze poruszające te wiadomości w sposób humorystyczny.

Z czasopisma każde dziecko mogło się dowiedzieć, jak:

  • dbać o higienę osobistą;
  • korzystać ze szkolnej toalety, by pozostawić ją czystą dla innych.

kultura1 kultura2 kultura3 kultura4 kultura5 kultura6 kultura7 kultura8 kultura9 kultura10 kultura11 kultura12 kultura13 kultura14 kultura15 kultura16 kultura17 kultura18 kultura19

PROFILAKTYKA WIDZIANA OCZAMI PEDAGOGA SZKOLNEGO

Podsumowanie działań profilaktycznych

w I półroczu roku szkolnego 2013/2014

skierowanych do uczniów klas I-III

Jak co roku działania profilaktyczne skierowane do uczniów klas I-III dotyczyły tematyki zawartej w Programie Profilaktycznym i Wychowawczym naszej szkoły.

Metody dotarcia do uczniów były różne. W tym roku szkolnym pani pedagog postanowiła wzbogacić niektóre lekcje o inscenizacje przygotowane z kołem teatralnym „Szuflandia”, które poruszały wybrane zagadnienia. Dodatkiem do zajęć była Gazetka Pedagoga Szkolnego, odnosząca się do omawianych tematów w sposób humorystyczny, by dać dzieciom możliwość łatwiejszego przyswajania wiedzy.

Tematyka spotkań:

Wrzesień 2013r. – Bezpieczna droga do szkoły i poza nią

Październik 2013r. – ABC zdrowego odżywiania

Listopad 2013r. – Z kulturą za pan brat

Styczeń 2014r. – Kilka słów o higienie i czystości

Luty 2014r. – Przepis na zdrowe i bezpieczne ferie zimowe

W II półroczu nastąpi kontynuacja oddziaływań profilaktycznych, by w czerwcu uczniowie klas I-III mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności podczas Szkolnego Konkursu Profilaktycznego pt. „Wiem, umiem, stosuję”.

profilakt1 profilakt2 profilakt3
profilakt4 profilakt5

Ze sportem za pan brat

Szkoła Podstawowa nr 2 im. L. Teligi w Kamieniu Pomorskim na stałe uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna Szkoła”.

Od wielu lat nauczyciele, dbając o  bezpieczeństwo swoich uczniów, kierują do nich różnorodne propozycje zajęć. Podczas udziału w nich wpaja się dzieciom zasady prawidłowej komunikacji, poszanowania dla inności drugiego człowieka. Uczy się, jak dbać o własne dobro i bezpieczeństwo oraz utrwala zasady aktywnego wypoczynku podczas przerw lekcyjnych.

Kolejna propozycja skierowana do uczniów klas I-III nosi nazwę „Ze sportem za pan brat”. Rozpoczęła się w lutym bieżącego roku. Jest to alternatywna forma spędzania twz. długiej przerwy. Polega ona na prowadzeniu zajęć ruchowych z uczniami przez pedagoga szkolnego przy użyciu chusty animacyjnej.

Zabawy z chustą integrują dzieci z różnych klas oraz pobudzają wyobraźnię, kreatywność, rozwijają  refleks i koordynację. Spotkania umożliwiają jednocześnie czerpanie radości płynącej z ruchu i przebywania w grupie oraz dają możliwość odreagowania negatywnych emocji.

Dzięki zajęciom „długie przerwy” są dla dzieci atrakcyjne, a jednocześnie spędzone w bezpieczny i aktywny sposób.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PRZEPIS NA ZDROWE I BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

Dnia 12 lutego br. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas 0-III z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim poświęcone wypoczynkowi podczas zimowych ferii.

Znani uczniom stróże prawa przypomnieli, jak zdrowo spędzić dni wolne od nauki, jak odpowiedzialnie się bawić oraz przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, zarówno w domu, jak i poza nim.

Pani pedagog zaprosiła dzieci do przeczytania Gazetki Pedagoga Szkolnego, przygotowanej specjalnie na tę okazję, w której umieściła informacje o sposobach właściwego relaksu. Podczas pogadanki uczniowie klas 0-III wysłuchali opowiadania pt. „Kulig”.

bezpieczferie1 bezpieczferie2 bezpieczferie3 bezpieczferie4 bezpieczferie5 bezpieczferie6 bezpieczferie7 bezpieczferie8 bezpieczferie9 bezpieczferie10 bezpieczferie11 bezpieczferie12 bezpieczferie13

PRAWDZIWYCH PRZYJACIÓŁ POZNAJEMY W BIEDZIE

Dnia 07 marca 2014r. w klasach I-III odbyły się lekcje profilaktyczne dotyczące tematyki przyjaźni. Każde zajęcia rozpoczynała grupa teatralna „Szuflandia” inscenizacją pod tytułem „Nie płacz, Koziołku”.

Po przedstawieniu, pani pedagog starała się przekonać uczniów, że przyjaźń- to „wielkie” słowo. Tak naprawdę dla każdego może mieć odmienne znaczenie. Jeden nazywa przyjacielem osobę, która przebywa z nim większość czasu. Inny znów, tę która pomaga mu w załatwianiu takich spraw, z którymi sam by sobie nie dał rady. Znalezienie przyjaciela jest bardzo trudne, ale możliwe. Uczniowie mogli odpowiedzieć sobie również na pytanie-czy mają predyspozycje, aby być dla kogoś przyjacielem? Co muszą zrobić, żeby na takie miano sobie zasłużyć?

Na koniec lekcji każde dziecko otrzymało Gazetkę Pedagoga Szkolnego, z której mogło się dowiedzieć:

-jakie cechy posiada przyjaciel

-jakie są zasady koleżeństwa

           -czym się różni koleżeństwo od przyjaźni.

nieplacz1 nieplacz2 nieplacz3 nieplacz4 nieplacz5 nieplacz6 nieplacz7 nieplacz8 nieplacz9 nieplacz10 nieplacz11 nieplacz12 nieplacz13 nieplacz14 nieplacz15 nieplacz16

ŻYJ Z PRZYRODĄ W ZGODZIE

Dnia 25 kwietnia 2014r. odbyły się w naszej szkole apele z okazji Światowego Dnia Ziemi. Grupa teatralna „Szuflandia” pokazała uczniom klas 0-III przedstawienie pod tytułem „Żyj z przyrodą w zgodzie”.

Po przedstawieniu uczniowie otrzymali Gazetkę Pedagoga Szkolnego, która poruszała tematykę ochrony środowiska. Uczniowie mogli przypomnieć sobie, jak dbać o przyrodę i do czego może doprowadzić jej zatruwanie oraz lekceważenie podstawowych zasad ekologii.

wzgzprz1 wzgzprz2 wzgzprz3 wzgzprz4 wzgzprz5 wzgzprz6 wzgzprz7 wzgzprz8 wzgzprz9 wzgzprz10 wzgzprz11 wzgzprz12 wzgzprz13 wzgzprz14 wzgzprz15 wzgzprz16 wzgzprz17 wzgzprz18 wzgzprz19 wzgzprz20

W NASZEJ SZKOLE JEST BEZPIECZNIE

Dnia 29 maja 2014r. pedagog szkolny spotkała się z uczniami klas I-III podczas lekcji profilaktycznych poświęconych bezpieczeństwu uczniów w szkole.

Dzieci przypomniały sobie, co to jest agresja i przemoc oraz jakie są jej rodzaje. Usłyszały także, co zrobić, aby unikać trudnych sytuacji, a także jak radzić sobie z niewłaściwymi zachowaniami innych. Pozyskały informacje, do kogo mogą zwrócić się o pomoc i wsparcie, kiedy już zdarzy się coś złego.

Pod koniec spotkania uczniowie otrzymali Gazetkę Pedagoga Szkolnego, w której poruszone zostały omawiane kwestie.

Lekcje profilaktyczne w klasach I-III są wynikiem zaangażowania się naszej szkoły w ogólnopolskie akcje: „Bezpieczna szkoła” oraz „Szkoła bez przemocy”.

W czerwcu uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej przystąpią do szkolnego konkursu podsumowującego wiedzę z zakresu profilaktyki, zatytułowanego „Wiem, rozumiem, umiem”. 

wbezpszk1 wbezpszk2 wbezpszk3 wbezpszk4 wbezpszk5 wbezpszk6 wbezpszk7 wbezpszk8 wbezpszk9 wbezpszk10 wbezpszk11 wbezpszk12

SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA

W dniach 06 – 13 czerwca 2014 r. odbył się w naszej szkole cykl spotkań pedagoga szkolnego z uczniami klas I-VI podejmujący tematykę związaną z prawami dziecka.

Każda lekcja rozpoczynała się prezentacją multimedialną wprowadzającą w zagadnienie. Zajęcia miały na celu uzmysłowienie uczniom czym są prawa dziecka, jakie prawa im przysługują oraz gdzie są one zapisane.

Dzieci mogły dowiedzieć się na czym polega różnica między prawem a obowiązkiem, a także jakie są granice, których nie można przekraczać.

Na zakończenie spotkań uczniowie otrzymali informację, gdzie mogą zwrócić się w sytuacji, kiedy poczują, że ich prawa nie są respektowane.

Najmłodszym z klas I-III wręczono Gazetkę Pedagoga Szkolnego podejmującą tematykę spotkań oraz plan lekcji ze spisanym prawami dziecka.

prawdzie1 prawdzie2 prawdzie3 prawdzie4 prawdzie5 prawdzie6 prawdzie7 prawdzie8 prawdzie9 prawdzie10 prawdzie11 prawdzie12 prawdzie13 prawdzie14 prawdzie15 prawdzie16 prawdzie17 prawdzie18 prawdzie19 prawdzie20 prawdzie21

MIĘDZYKLASOWY KONKURS PROFILAKTYCZNY

„WIEM, ROZUMIEM, STOSUJĘ”

Dnia 24 czerwca 2014r. uczniowie klas I-III przystąpili do profilaktycznego konkursu „Wiem, rozumiem, stosuję”. Warunkiem udziału w międzyklasowych zmaganiach było gromadzenie Gazetek Pedagoga Szkolnego, które wychodziły raz w miesiącu i zawierały informacje niezbędne do przygotowania się do rywalizacji. Każda klasa wystawiła trzyosobową drużynę.

Podczas konkursu uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące:

-bezpieczeństwa w drodze do szkoły;

-zasad zdrowego odżywiania;

-kultury osobistej;

-przyjaźni i koleżeństwa;

-ochrony środowiska naturalnego;

-przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.

Dzieci wykazały się ogromną wiedzą z w/w zakresu.

Wyniki:

Klasy I

I miejsce: klasa I A i klasa I B

Klasy II

I miejsce: klasa II A i klasa II B

II miejsce: klasa II C

Klasy III

I miejsce: klasa III B

II miejsce: klasa III A

konkprof1 konkprof2 konkprof3 konkprof4 konkprof5 konkprof6 konkprof7 konkprof8

ROK SZKOLNY 2014/2015

„Inny-nie znaczy gorszy”

Dnia 13 maja 2015r. uczniowie klas I-III uczestniczyli w lekcjach profilaktycznych, przygotowanych przez pedagoga szkolnego, pod tytułem „Inny – nie znaczy gorszy”.
Dzieci z edukacji wczesnoszkolnej zostały wprowadzone w tematykę przez koło teatralne „Szuflandia”, które zaprezentowało spektakl „Brzydkie Kaczątko”.
Zajęcia podejmowały tematykę tolerancji. Dzieci dowiedziały się, że:
• Nie wszyscy muszą być tacy sami.
• Wygląd nie świadczy o człowieku i o tym, jaki ktoś jest.
• Nie należy wytykać, komentować ludzkich ułomności.
• Trzeba liczyć się z uczuciami innych.
• Nie należy osądzać drugiego człowieka, gdyż nikt nie jest ideałem.
• Każdy ma prawo własnych wyborów.
• Wszyscy czują oraz myślą inaczej i mają do tego prawo. Ta odmienność nie może być powodem do wyszydzania i drwienia z kogoś.
• Zamiast wyśmiewać się z drugiego, lepiej pomagać i chronić pokrzywdzonych.
• Serdeczny i wyrozumiały stosunek do innych przyniesie sympatię otoczenia.
Dzieci z klasy III wypełniły ankietę, dzięki której dowiedziały się, czy są tolerancyjne, czy muszą jeszcze nad sobą popracować.
Na zakończenie lekcji każdy uczeń otrzymał Gazetkę Pedagoga Szkolnego podejmującą w/w tematykę.

tolerancja1 tolerancja2 tolerancja3 tolerancja4 tolerancja5 tolerancja6 tolerancja7 tolerancja8 tolerancja9

Jak być bezpiecznym w wakacje

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim w maju br. przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje, której głównym celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci.
W ramach tej kampanii w placówce odbyły się lekcje profilaktyczne dla uczniów klas 1-3 przygotowane i prowadzone przez pedagoga szkolnego. Zajęcia rozpoczynała grupa teatralna „Szuflandia” prezentując inscenizację pod tytułem „Bezpieczne lato”. Dzieci z edukacji wczesnoszkolnej usłyszały wiele rad na temat zasad bezpiecznego odpoczynku od zajęć szkolnych i odpowiedzialnego spędzania wolnego czasu podczas wakacji.
Na zakończenie spotkań podopieczni tradycyjnie otrzymali Gazetkę Pedagoga Szkolnego ujmującą w pigułce podejmowaną tematykę.
Zdobytą wiedzą dzieci będą mogły wykazać się podczas tegorocznego II Międzyklasowego Konkursu „Wiem, rozumiem, stosuję”, który odbędzie się 22 czerwca br.

jakbycbez1 jakbycbez2 jakbycbez3 jakbycbez4 jakbycbez5 jakbycbez6 jakbycbez7 jakbycbez8 jakbycbez9 jakbycbez10 jakbycbez11

II MIĘDZYKLASOWY KONKURS PROFILAKTYCZNY
„WIEM, ROZUMIEM, STOSUJĘ”

konkprof1

Dnia 23 czerwca 2015r. uczniowie klas I-III przystąpili do profilaktycznego konkursu „Wiem, rozumiem, stosuję”. Tegoroczne zmagania dotyczyły tematyki związanej z bezpieczeństwem podczas letniego wypoczynku. Współzawodnictwo odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne Wakacje”. Każda klasa wykazała się ogromną wiedzą z zakresu zasad aktywnego, ale i bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
Oto wyniki:
Klasy I
I miejsce: klasa I B
II miejsce: klasa I D
III miejsce: klasa I A
IV miejsce: klasa I C
Klasy II
I miejsce: klasa II B
II miejsce: klasa II A
Klasy III
I miejsce: klasa III B
II miejsce: klasa III A
III miejsce: klasa III C

konkprof2 konkprof3 konkprof4

ROK SZKOLNY 2015/2016

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

bezpdrdosz1

Jak co roku, we wrześniu, uczniowie klas pierwszych mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez pedagoga szkolnego wprowadzających w tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Podczas lekcji dzieci obejrzały film „Bezpieczna droga z radami SpongeBoba”, który w humorystyczny sposób podejmował podstawowe zagadnienia z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze, na której występują w rolach pieszego, pasażera czy rowerzysty.
Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali Gazetkę Pedagoga Szkolnego, która zawierała informacje na w/w temat.

bezpdrdosz2

„Kto często się obraża, ten innych do siebie zraża”

W październiku uczniowie klas 1-2 spotkali się z pedagogiem szkolnym, żeby porozmawiać o uczuciach. Podczas zajęć dowiedzieli się, że są to potężne siły w życiu każdego człowieka, a dorośli nazywają je emocjami. Wszyscy je przeżywamy i niemal wszyscy mamy z nimi jakieś kłopoty. Czasem emocje powodują, że działamy pochopnie i postępujemy nierozważnie. Żeby uniknąć trudności a nawet cierpień, trzeba je już od małego oswoić. Można to zrobić przez nauczenie się ich rozpoznawania i nazywania, przez mówienie o nich, przez uczenie się ich wyrażania.
Dzieci uczyły się rozpoznawać i nazywać emocje. Poznały sposoby na złość i poradzenie sobie z tym trudnym i nieprzyjemnym uczuciem.
Uzupełnieniem lekcji była tradycyjnie Gazetka Pedagoga Szkolnego, w której mogły znaleźć zagadki dotyczące w/w tematyki oraz wiersze podejmujące zagadnienie uczuć i poradzenia sobie ze złością.

tkosieobr1

Spotkania uczniów klas 1-3 z pedagogiem szkolnym w ramach akcji „Śniadanie daje moc” 

W listopadzie uczniowie klas najmłodszych uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez pedagoga szkolnego pod tytułem „Śniadanie daje moc”. Dzieci miały możliwość obejrzeć prezentację, w której znalazły się podstawowe informacje na temat zasad prawidłowego odżywiania. Rozmawiano także o ważności spożywania pierwszego posiłku.
Na koniec spotkania każde dziecko otrzymało przygotowaną specjalnie na tę okazję Gazetkę Pedagoga Szkolnego.

sniaddamoc1 sniaddamoc2 sniaddamoc3 sniaddamoc4 sniaddamoc5 sniaddamoc6 sniaddamoc7

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI

W dniach 19-20 listopada 2015r. w ramach Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci odbyły się w naszej szkole spotkania uczniów klas 1-3 z pedagogiem szkolnym.
Podczas pogadanek przypomniano wychowankom, co to jest przemoc oraz jakie są jej rodzaje. Uczulano podopiecznych na konieczność zgłaszania aktów agresji czy przemocy wobec dzieci nie tylko stosowanych przez innych rówieśników ale także przez dorosłych.
Działania profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy wobec dzieci skierowano także do rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 przygotowując dla nich listopadowe wydanie gazety „Partner”.
Poradnik opracowano w oparciu o informacje zawarte w artykułach umieszczonych na stronie www.fdn.pl (Fundacja Dzieci Niczyje). Gazeta między innymi zawierała informacje: jak rozpoznać przemoc, jak reagować, co można zrobić, gdy posiada się wiedzę na temat krzywdzenia dziecka. Rodzice mogli również poddać refleksji swoje metody wychowawcze i zastanowić się nad ich alternatywnymi sposobami.

miedzynardz1 miedzynardz2 miedzynardz3 miedzynardz4 miedzynardz5 miedzynardz6 miedzynardz7

Hej kolego, akceptuj drugiego!

Dnia 01 grudnia 2015r. szkolna grupa teatralna „Szuflandia”, prowadzona przez pedagoga szkolnego, zaprosiła uczniów z klas 1-3 do obejrzenia przedstawienia pod tytułem „Jędrek Jeżyk”.
Wśród barwnej scenografii, młodzi artyści, wcielając się w różne postaci, starali się przybliżyć zaproszonym gościom takie wartości jak: rodzina i tolerancja.
Zawarte w bajce treści pokazały, jak bardzo każdy z nas potrzebuje szacunku, zrozumienia, akceptacji i miłości.
Pomimo, iż treść przedstawienia nie była wesoła, to cała historia, jak to zwykle w bajkach bywa, zakończyła się szczęśliwie.
Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci otrzymały Gazetkę Pedagoga Szkolnego podejmującą omawianą tematykę, z której mogły dowiedzieć się, na czym polega tolerancja oraz dlaczego powinno się akceptować drugiego człowieka.

hejkolakc1 hejkolakc2 hejkolakc3 hejkolakc4 hejkolakc5 hejkolakc6 hejkolakc7 hejkolakc8 hejkolakc9 hejkolakc10 hejkolakc11 hejkolakc12 hejkolakc13 hejkolakc14 hejkolakc15 hejkolakc16 hejkolakc17 hejkolakc18 hejkolakc19 hejkolakc20 hejkolakc21 hejkolakc22 hejkolakc23 hejkolakc24

ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA-PRAW DZIECKA

„ Nie ma dzieci – są ludzie, ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć…”

Janusz Korczak

Każdego 10 grudnia na całym świecie, w 193 państwach obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Praw Człowieka.

Światowy Dzień Ochrony Praw Człowieka, to kolejny ważny dzień na jaki zwrócono uwagę w Szkole Podstawowej nr 2 im. L. Teligi w Kamieniu Pomorskim. Wykorzystano tę datę, aby porozmawiać z uczniami o ochronie praw każdego dziecka.
Włączając się do obchodów święta szkoła przygotowała dla uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej spotkania z pedagogiem szkolnym. Podczas kilku zajęć około 200 uczniów miało możliwość obejrzeć multimedialną prezentację, która zawierała wiele informacji dotyczących w/w zagadnienia. Podopieczni zostali zapoznani z prawami, jakie przysługują każdemu człowiekowi. Wyjaśniono im także znaczenie każdego z nich. Mieli możliwość posłuchania wiersza podejmującego tematykę praw dziecka oraz piosenki przygotowanej prze zespół Mała Orkiestra Dni Naszych pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka. Na koniec spotkania uczniowie otrzymali Gazetkę Pedagoga Szkolnego podejmującą wymienioną tematykę.

Celem spotkania z uczniami klas I-III było:

• uświadomienie, że każdy człowiek ma prawa bez względu na jakiekolwiek cechy, pochodzenie, przynależność, posiadanie czegokolwiek, itp.;
• zaznajomienie z dokumentem zawierającym spis praw, jakie przysługują dzieciom;
• wyjaśnienie znaczenia każdego z nich;
• podanie informacji do kogo można zwrócić się, gdy prawa dziecka są łamane-kto stoi na straży przestrzegania tych praw;
• uzmysłowienie, że prawo każdego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się prawo drugiego.

swdzieochpr1 swdzieochpr2 swdzieochpr3 swdzieochpr4 swdzieochpr5 swdzieochpr6 swdzieochpr7 swdzieochpr8 swdzieochpr9 swdzieochpr10 swdzieochpr11 swdzieochpr12 swdzieochpr13 swdzieochpr14 swdzieochpr15 swdzieochpr16 swdzieochpr17 swdzieochpr18 swdzieochpr19

ABC…dobrych manier

Dnia 19 lutego 2016r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim odbyły się kolejne spotkania pedagoga szkolnego z uczniami klas 1-3 z cyklu zajęć profilaktycznych, z obszaru prawidłowej komunikacji interpersonalnej.
Dzieci z edukacji wczesnoszkolnej miały możliwość pogłębić swoją wiedzę z tematyki kultury osobistej. Przypomniały sobie, że kultura osobista jest cechą, którą nabywa się w wyniku ciągłej pracy nad sobą przez całe życie. Jest ona pewną trwałą właściwością. Określa zachowanie człowieka niezależnie od czasu, miejsca i okoliczności. Składa się na nią wiele elementów. Jednym z nich jest ogłada towarzyska, czyli umiejętność prowadzenia rozmowy, pozdrawiania, zachowania się przy stole. Także wygląd zewnętrzny jest ważną jej częścią. Czyste ubranie, starannie uczesane włosy niezwykle dużo mówią o danej osobie.
Najważniejszym jednak elementem osoby kulturalnej jest jej stosunek do drugiego człowieka. Cechy człowieka kulturalnego to: życzliwość wobec innych, poszanowanie godności zarówno własnej, jak i osób ze swojego otoczenia, odpowiedzialne podejście do zajęć, które się wykonuje czy dążenie do stworzenia dobrej atmosfery w domu i wśród znajomych.
Lekcje poruszające tematykę savoir-vivre odbyły się pod hasłem „ABC…dobrych manier”. Spotkania rozpoczynała grupa teatralna „Szuflandia” prezentując przedstawienie pod tytułem „Ballada o uprzejmym rycerzu”.
Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały Gazetkę Pedagoga Szkolnego, w której podsumowano tematykę dotyczącą dobrego wychowania.
Celem lekcji było przekonanie uczniów, że:
• kulturalnym ludziom żyje się lepiej;
• zamierzony sukces prędzej się osiągnie kulturą osobistą, sztuką dyplomacji i siłą argumentów, niż pięścią i podniesionym głosem.

abcdobm1 abcdobm2 abcdobm3 abcdobm4 abcdobm5 abcdobm6 abcdobm7 abcdobm8 abcdobm9 abcdobm10 abcdobm11 abcdobm12 abcdobm13 abcdobm14 abcdobm15

„W CZYSTOŚCI SIŁA”

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim minęły pod hasłem „W czystości siła”. Podjęto wiele działań propagujących postawy ekologiczne wśród uczniów klas I-III. Dzieci miały możliwość przypomnieć sobie, jakie są skutki zanieczyszczeń przyrody dla środowiska i zdrowia człowieka. Edukowano ich w obszarze działań- zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, które należy podjąć, aby nastąpiła dobra zmiana.

Podsumowującym wydarzeniem było spotkanie uczniów edukacji wczesnoszkolnej z pedagogiem szkolnym, podczas którego dzieci obejrzały bajkę przygotowaną przez szkolną grupę teatralną „Szuflandia” pod tytułem „Calineczko, ratuj Ziemię”.

Uzupełnieniem działań dotyczących tematyki ochrony przyrody było przekazanie wychowankom klas I-III Gazetki Pedagoga Szkolnego, w której znajdowały się wiersze i obrazki podejmujące omawianą problematykę.

calinecz1calinecz2calinecz3calinecz4calinecz5calinecz6calinecz7calinecz8calinecz9calinecz10calinecz11calinecz12calinecz13calinecz14calinecz15calinecz16calinecz17calinecz18calinecz19calinecz20calinecz21calinecz22calinecz23calinecz24calinecz25calinecz26calinecz27calinecz28calinecz29wczyssi1wczyssi2wczyssi3wczyssi22

JAK BYĆ BEZPIECZNYM W WAKACJE

Jednym z podstawowych zadań każdej szkoły jest nauczenie dzieci, by one same mogły i umiały zadbać o swoje bezpieczeństwo oraz zdrowie, a także uświadomienie o czyhających wokół zagrożeniach. W związku z tym pedagog szkolny podejmował wiele inicjatyw w obszarze bezpieczeństwa.

W roku szkolnym 2015/2016 szczególną uwagę zwracano na uwrażliwianie uczniów na niebezpieczeństwa mogące pojawić się w kontaktach z nieznajomymi.

Dnia 07 czerwca br. w ramach ogólnopolskiej akcji dotyczącej Bezpiecznych Wakacji zaproponowano dzieciom edukacji wczesnoszkolnej lekcje profilaktyczne pod hasłem „Obcemu mówię-Nie”. W tematykę spotkań z uczniami klas 1-3 wprowadziła grupa teatralna „Szuflandia”, która zaprezentowała bajkę pod tytułem „Czerwony Kapturek”.

Głównym celem tegorocznych zajęć z podopiecznymi było uświadomienie im niebezpieczeństw mogących wypływać z kontaktów z dorosłymi.

Po spotkaniach uczniowie wiedzą:

  • kto może być dla nich osobą niebezpieczną;
  • co należy robić i jak się zachować w sytuacji, gdy napotkają na swojej drodze „osobę niebezpieczną”;
  • że nie należy ulegać propozycjom i namowom ze strony nieznajomych osób;
  • jak zachować się, gdy w domu nie ma rodziców;
  • jakie zagrożenia płyną z Internetu.

Aktywny udział dzieci klas 1-3 w zajęciach świadczy o tym, że uczniowie posiadają niezbędne informacje w zakresie zasad kontaktów z osobami obcymi i wiedzą, jak zachować się i do kogo iść po pomoc w razie potrzeby.

Na koniec lekcji każdy uczeń otrzymał Gazetkę Pedagoga Szkolnego, która była podsumowaniem podejmowanej tematyki.

czerkap1czerkap2czerkap3czerkap4czerkap5czerkap6czerkap7czerkap8czerkap9czerkap10czerkap11czerkap12czerkap13

ROK SZKOLNY 2016/2017

Jak być bezpiecznym w drodze do szkoły

15 września br. uczniowie klas pierwszych zostali zaproszeni przez panią pedagog do udziału w lekcji profilaktyczno-wychowawczej, podczas której przypomniały sobie, jak bezpiecznie zachowywać się na drodze, jak unikać zagrożeń, a także jak właściwie postępować w sytuacjach niebezpiecznych. Zajęcia rozpoczęli uczniowie z koła teatralnego „Szuflandia”, prezentując swoim młodszym kolegom i koleżankom scenkę dotyczącą w/w problemów.

Podczas lekcji dzieci obejrzały film „Bezpieczna droga z radami SpongeBoba”, który w humorystyczny sposób podejmował podstawowe zagadnienia z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze, na której uczniowie występują w rolach pieszego, pasażera czy rowerzysty.
Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali Gazetkę Pedagoga Szkolnego, która zawierała informacje na poruszany temat.

bezpdosz1bezpdosz2bezpdosz3bezpdosz4bezpdosz5bezpdosz6bezpdosz8

NIE ZNAM PANA, PROSZĘ PANA – lekcja  bezpieczeństwa dla najmłodszych

W czwartek, 27 października br. uczniowie klas I-III spotkali się z pedagogiem szkolnym na lekcji wychowawczo-profilaktycznej poświęconej tematyce dotyczącej zachowania ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw mogących wypływać z relacji z osobami obcymi, a także kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań, czy budowanie postaw asertywnego zachowania się w kontaktach z ludźmi.

W zagadnienie wprowadziła uczniów grupa teatralna „Szuflandia”, prezentując bajkę pod tytułem „Jaś i Małgosia”. Po występach odbyła się rozmowa na temat zasad bezpieczeństwa w relacjach z obcymi.

Po spotkaniu każdy wychowanek wie, że:

  • dorosłym nie zawsze należy ufać;
  • trzeba unikać kontaktów z nieznajomymi i zawsze informować o nich rodziców.

Na zakończenie lekcji wszystkie dzieci otrzymały Gazetkę Pedagoga Szkolnego, w której umieszczone zostały wiersze podejmujące omawianą tematykę.

niezna1niezna2niezna3niezna4niezna5niezna6niezna7niezna8niezna9niezna10niezna11niezna12niezna13niezna14niezna15niezna16niezna17niezna18bezpdosz7

DZIECKA PRAWA – WAŻNA SPRAWA

W związku z obchodzonymi w listopadzie międzynarodowymi akcjami dotyczącymi przeciwdziałania przemocy wobec dzieci oraz ochrony ich praw, w naszej szkole obyły się zajęcia z pedagogiem szkolnym poruszające wymienione zagadnienia.

Spotkania miały miejsce 17 listopada 2016 r., podczas których przypomniano uczniom edukacji wczesnoszkolnej, jakie mają przywileje i do kogo mogą się zwrócić o wsparcie, jeśli zdarzy się, że doświadczą ich łamania.

W zajęcia wprowadziła grupa teatralna „Szuflandia”, prezentując bajkę „Kot w butach”, poprzez którą zwróciła uwagę dzieci, że każde z nich ma prawo posiadać rodzinę, być kochanym i nie doświadczać przemocy ze strony najbliższych osób.

Na zakończenie lekcji każdy uczeń otrzymał Gazetkę Pedagoga Szkolnego, w której mógł znaleźć wiersze poruszające omawiane kwestie.

Oprócz działań wobec najmłodszych zwrócono się również do ich rodziców, którym zaproponowano udział w  warsztatach poświęconych wychowaniu bez przemocy. Podczas spotkania pani psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim i pedagog szkolny poruszyły zagadnienia związane z konsekwencjami stosowania klapsa i innych metod niesprzyjających rozwojowi dziecka. Ponadto pokazały, jak ważne jest wyznaczanie granic poprzez stosowanie konsekwencji połączonych z aktywnym słuchaniem pociechy oraz nazywaniem swoich emocji i oczekiwań. Zajęcia odbyły się 22 listopada br. pod hasłem „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice”.

pradzie1pradzie2pradzie3pradzie4pradzie5pradzie6pradzie7pradzie8pradzie9pradzie10

DOBRZE MIEĆ PRZYJACIELA

Przyjaźń odgrywa ważną rolę w życiu człowieka. Stanowi wartość, przez którą realizuje się prawdziwa więź z drugą osobą, i dzięki której można ukazać swoje prawdziwe oblicze, otrzymując w  zamian to samo. Poprzez przyjaźni dziecko uczy się zachowań w grupie rówieśniczej. To ważny element socjalizacji. Relacje z przyjaciółmi stanowią naturalne źródło wsparcia i pomocy. Wpływają na wzrost samooceny i akceptacji siebie. Rozwijają również empatię.

Ten temat poruszono 26 stycznia 2017 r. podczas spotkań pedagoga z uczniami edukacji wczesnoszkolnej. W ramach już kolejnych zajęć z zakresu komunikacji interpersonalnej dzieci mogły wykazać się posiadaną wiedzą z wyżej wymienionej problematyki. W tematykę wprowadziła grupa teatralna „Szuflandia” prezentując bajkę pod tytułem „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.

Na zakończenie wszyscy obecni otrzymali Gazetkę Pedagoga Szkolnego, w której znajdowały się wiersze podejmujące omawiane zagadnienie.

dobprz1dobprz2dobprz3dobprz4dobprz5dobprz6dobprz7dobprz8dobprz9dobprz10dobprz11dobprz12dobprz13dobprz14