Nadanie imienia

Nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 2

Nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim miało miejsce 27 maja 2011r. i było efektem kilkumiesięcznych starań uczniów, rodziców i Rady Pedagogicznej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godz. 9.00 w Katedrze św. Jana Chrzciciela.
W tym szczególnym dniu uczestniczyły poczty sztandarowe sąsiednich szkół, zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i lokalna społeczność.
Główny przebieg uroczystości odbył się na hali widowiskowo-sportowej oraz na terenie szkoły.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło poświęcenie sztandaru przez proboszcza Dariusza Żarkowskiego, a następnie przedstawiciele Rady Rodziców przekazali go na ręce pani dyrektor.
Sztandar został zaprojektowany przez nauczycielkę, panią Iwonę Warzbińską.
Sztandar szkoły ma kształt kwadratu. Awers jest w kolorze niebieskim jak niebo nad Polską, jak błękit mórz i oceanów świata. W środkowej części umieszczone jest koło sterowe, kula ziemska z zaznaczoną trasą wyprawy naszego patrona oraz jego jacht. Wygląd sztandaru nawiązuje do podróży, które są źródłem wiedzy o mieszkańcach Ziemi, o zwyczajach i tradycjach ludzi na całym świecie. Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu i Ziemi, symbolem małej ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Pamiętając o jego wymowie należy okazywać mu cześć.
Rewers jest biało – czerwony. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe. Godłem jest orzeł biały z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Dziób i szpony również mają złotą barwę. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonania przeszkód i trudności.
W celu utrwalenia dla potomności nazwisk, instytucji i firm nastąpiło wbijanie symbolicznych gwoździ przez osoby, które były fundatorami sztandaru:
1. Pan Bronisław Karpiński – Burmistrz Kamienia Pomorskiego
2. Pan Andrzej Jędrzejewski -Zastępca Burmistrza Kamienia Pomorskiego
3. Pani Bożena Górska – Sekretarz Gminy Kamienia Pomorskiego
4. Radni Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
5. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2
6.Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2
7. Pracownicy Administracji i Obsługi Szkoły Podstawowej nr 2
8. Koło Łowieckie „Jeleń” w Kamieniu Pomorskim
9. G.EN. Gaz Energia
10. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Kamieniu Pomorskim
11. Jacht Klub Kamień Pomorski
12. Rodzinne Ogrody Działkowe w Kamieniu Pomorskim
13. Uzdrowisko Kamień Pomorski
14. Państwo Mirosława i Zbigniew Chliszczowie
15. Pan Andrzej Kurka
16.Państwo Iwona i Waldemar Pankowie
17. Pan Marek Zieliński
18. Panowie Tomasz Chudyk i Witold Pańczak
19. Państwo Renata i Sławomir Gałkowie
20. Panowie Zenon i Michał Pytlas
21. Pani Grażyna Misiak
22. Pan Przemysław Momot
Wszyscy zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać części artystycznej przygotowanej przez naszych uczniów. Oprawę muzyczną o tematyce morskiej wykonała orkiestra dęta „Wood and Brass Band” z Domu Kultury w Goleniowie pod kierunkiem pana Krzysztofa Sypienia.

nadim1 nadim2 nadim3 nadim4 nadim5 nadim6 nadim7 nadim8 nadim9 nadim10 nadim11 nadim12 nadim13 nadim14 nadim15 nadim16 nadim17 nadim18 nadim19 nadim20 nadim21 nadim22 nadim23 nadim24 nadim25 nadim26 nadim27 nadim28 nadim29 nadim30 nadim31 nadim32 nadim33 nadim34 nadim35 nadim36 nadim37 nadim38 nadim39 nadim40 nadim41 nadim42 nadim43 nadim44