Ogłoszenia

INFORMACJA DLA RODZICÓW!

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. LEONIDA TELIGI W KAMIENIU POMORSKIM  ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O DOKONANIE ZAPISÓW DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ  NA R. SZK. 2019/2020 Z OBWODU SZKOŁY. ZAPISÓW DOKONUJE SIĘ NA PODSTAWIE AKTU URODZENIA DZIECKA.

PROSI SIĘ RÓWNIEŻ O PESEL DZIECKA. ZAPISY W SEKRETARIACIE SZKOŁY.(W MARCU 2019 R. w godz. 8.00- 14.00)

DO OBWODU  SZKOŁY NALEŻĄ NASTĘPUJĄCE ULICE I MIEJSCOWOŚCI:

ULICE: – Fryderyka Chopina, Jana Długosza, Gryficka, Jaśminowa, Marii Konopnickiej, Ignacego Krasickiego, 3 Maja, Jana Matejki, Cypriana Kamila Norwida, Nowoogrodowa, Nowoprojektowana, Michała Ogińskiego, Ignacego Paderewskiego, Polna, Pogodna, IV Pułku Piechoty, Władysława Reymonta, Różana, Rzemieślnicza,  Szczecińska, Karola Szymanowskiego, Tęczowa, Topolowa, Urocza, Warcisława I, Henryka Wieniawskiego, Willowa, Wiśniowa, Wincentego Witosa, Wolińska, Wspólna, Za Chmurką, Żółcińska, Brzozowa, Jana Kochanowskiego, Kwiatów Polnych, Osiedle Bolesława Prusa, Radosna,  Witolda Lutosławskiego, Piotra Czajkowskiego, Stefana Stuligrosza, Lazurowa, Czesława Niemena,  Spokojna

MIEJSCOWOŚCI: – Chrząszczewo, Chrząszczewko, Buniewice, Żółcino, Grabowo, Rzewnowo, Rzewnówko, Trzebieszewo, Świniec, Borucin, Grębowo, Mokrawica, Strzeżewo, Strzeżewko, Chrząstowo. Borzysław, Ducino, Ganiec, Giżkowo, Górki, Jarzysław, Kukań, Płastkowo, Rarwino, Rekowo, Stawnik,  Stawno, Szumiąca, Śniatowo.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. LEONIDA TELIGI
W KAMIENIU POMORSKIM

1. Rodzice /prawni opiekunowie/ mają obowiązek zapisać dziecko objęte
obowiązkiem szkolnym do szkoły podstawowej znajdującej się
w obwodzie.
a) Zapisy odbywają się w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim do dnia 30 marca.
2. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci zamieszkujące przy
ulicach należących do obwodu szkoły.
a) ulice z terenu miasta:
M. Konopnickiej, Matejki, Norwida, Szczecińska, Topolowa, Długosza,
IV Pułku Piechoty, Krasickiego, Willowa, Polna, Wolińska, Wspólna,
Nowoprojektowana, Nowoogrodowa, Gryficka, Osiedle Bolesława Prusa,
Rzemieślnicza, Pogodna, Reymonta, Różana, Chopina, Witosa, Ogińskiego,
Szymanowskiego, Paderewskiego, Warcisława, 3 Maja, Żółcińska, Brzozowa,
Jaśminowa, Wieniawskiego, Kochanowskiego, Kwiatów Polnych, Witolda
Lutosławskiego, Piotra Czajkowskiego, Radosna, Stefana Stuligrosza.
b) miejscowości należące do Szkoły Podstawowej Nr 2:
Chrząszczewo, Chrząszczewko, Buniewice, Strzeżewo, Strzeżewko,
Chrząstowo, Żółcino, Grabowo, Rzewnowo, Rzewnówko, Trzebieszewo,
Świniec, Borucin, Grębowo, Mokrawica.
3. Dokonując przydziału uczniów do poszczególnych klas planuje się, aby
była porównywalna:
a) liczebność klas
b) liczba dziewcząt i chłopców w poszczególnych klasach
c) ilość dzieci dojeżdżających i miejscowych.
4. Przyjmowanie uczniów z poza obwodu może nastąpić tylko w wyjątkowych
przypadkach na wniosek rodziców ze szczególnym uzasadnieniem. /jeśli są
miejsca/
5. Przydziału uczniów do klas pierwszych dokonuje dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 2 i nauczyciele wychowawcy przyszłych klas pierwszych.
6. Lista uczniów przydzielonych do poszczególnych klas powinna być
wywieszona do 30 czerwca danego roku.
7. Po ustaleniu list nie ma możliwości przeniesienia dziecka do klasy
równorzędnej.

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej
wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora nr 297/2018
z dnia 14.03.2018 r.

 

Lista dzieci przyjętych
do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim
na rok szkolny 2018/2019

 

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr  XLII/384/17 z dnia  27 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów przyjęć do klas pierwszych w Gminie Kamień Pomorski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 297/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 marca 2018 r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

przyjmuje na rok szkolny 2018/2019 niżej wymienione dzieci:
1. Chruślicki Mateusz
2. Cieluch Alan
3. Ciepliński Karol
4. Demko Jakub
5. Dyła Zofia
6. Dziuba Jakub
7. Gawron Oliwia
8. Iwancewicz Filip
9. Jakubowski Mikołaj
10. Jaworska Emilia
11. Jóźwiak Hanna
12. Kamińska Lena
13. Kolasińska Nadia
14. Korkosz Bartosz
15. Kowalski Tymoteusz
16. Książek Emilia
17. Kubicka Lena
18. Kućko Lena
19. Kuryś Julia
20. Kuźma Mateusz
21. Leszczyński Bartosz
22. Liedtke Charles
23. Mirek Aleksandra
24. Nożewski Dariusz
25. Opara Julia
26. Palińska Lena
27. Patro Alicja
28. Piekarz Kaja
29. Polak Bartosz
30. Rączkowska Oliwia
31. Sielicka Julia
32. Skierska Martyna
33. Skórka Lena
34. Solak Nikola
35. Sójka Iga
36. Stępień Natasza
37. Termanowski Michał
38. Truszkiewicz Norbert
39. Turek Emil
40. Warzych Filip
41. Włodarczyk Kalina
42. Woźniak Borys
43. Zieliński Artur