50 lecie SP nr 2

50 lat Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim

 

sciezkami_wspomnien

13 maja 2008r.

W roku szkolnym 2007/2008 przypadło pięćdziesiąt lat pracy Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim. Przybliżmy więc jej historię.

krotka_podroz_przez_historie

W październiku 1957 roku SP nr 2 otrzymała obiekt przy ul. M. Konopnickiej 19. Nowa Szkoła posiadała 12 izb lekcyjnych, salę gimnastyczną, gabinet lekarsko-dentystyczny, zaplecze kuchenne oraz mieszkanie służbowe, które zajmowali kolejni dyrektorzy. Od 1958 roku zaczął działać sklepik szkolny.

Stary budynek Sp nr 2

Do szkoły uczęszczało wówczas 432 uczniów. Szkoła liczyła 13 oddziałów, a pracowało w niej 14 nauczycieli.

Początki szkoły miały poważny wpływ na środowisko. Wpływ ten zapewniała aktywnie prowadzona praca z rodzicami i miejscowymi zakładami pracy. Dla uczniów mających trudności w nauce tworzono zespoły korekcyjno-wyrównawcze. Rada Pedagogiczna pracowała również nad aktywizującymi metodami nauczania i wychowania. Powstawały organizacje młodzieżowe i koła zainteresowań. Z działających organizacji młodzieżowych i dziecięcych najliczniejszą była organizacja harcerska. Pracowały również inne koła, jak: SKS, LOP, LOK, TPPR.

Szkoła mogła również pochwalić się prowadzoną działalnością w zakresie oświaty dla dorosłych. Stanisław Kobierzyński w oparciu o Cech Rzemiosł Różnych w Kamieniu Pomorskim i Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie zorganizował różnego rodzaju kursy dokształcające w specjalnościach rzemieślniczych. Działalność ta kontynuowana była w latach następnych przez Zbigniewa Mikułę-późniejsze kierownictwo i dyrektora szkoły. Istniała również Szkoła Podstawowa dla pracujących. Organizatorem i jej kierownikiem był Henryk Rogowski.

Na podstawie decyzji Kuratora Szkolnego Szczecińskiego od roku szkolnego 1962/63 przy Szkole Podstawowej nr 2 utworzone zostało Liceum Ogólnokształcące. Okres pobytu liceum ogólnokształcącego w naszej szkole spowodował wielkie obciążenie izb lekcyjnych. Nauka musiała odbywać się na trzy zmiany. By tego uniknąć, ponownie powrócono do budynku przy Placu Katedralnym. Uczyły się tam klasy młodsze. Ostatnim rokiem pobytu liceum przy szkole podstawowej był rok szkolny 1965/66.

W dniu 09 maja 1970 roku- w 25 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem oraz w dowód uznania za pracę dydaktyczno-wychowawczą nadano szkole imię Gen. Karola Świerczewskiego „Waltera”, przekazano również sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski, społeczeństwo i zakłady pracy Kamienia Pomorskiego.

 

Kierownicy-dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 2

1957-1958 Jerzy Zwierełło

1958-1964 Stanisław Kobierzyński

1964-1966 Jerzy Pokora

1966-1980 Zygmunt Mikuła

1980-1985 Halina Hetmanowska

1985-1991 Teresa Konieczna

1991-1992 Emilia Solska

1992-1994 Anna Majewska

1994-1996 Ewa Saternus

1996-1998 Antoni Wilczyński

1998-2001 Ewa Kowalska-Jakubiec

2001- Elżbieta Słowik

 

Wicedyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 2

Emilia Szumicka

Teresa Konieczna

Ewa Kowalska-Jakubiec

Emilia Solska

Henryka Szadowiak

Janina Krzysztofik

Bogdan Milczarski

Andrzej Jędrzejewski

Elżbieta Słowik

Ewa Saternus

Bożena Sito

 

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2

1. Ambroziak Wacław
2. Bahrynowski Piotr
3. Baj Andrzej
4. Baranow Nadieżda
5. Baryła Stanisława
6. Berenda Zbigniew
7. Bielecka Ilona
8. Błaszczyk
9. Bocian – Sankowska Jadwiga
10. Bondaruk Ewelina
11. Borkowska-Kołodziejczyk Romana
12. Brzozowska Barbara
13. Butlewska Franciszka
14. Chabecka – Krzysztofik Janina
15. Chojecka Beata
16. Cholewiński Tadeusz
17. Chudzicka-Szpakowska Bożena
18. Czerko Piotr
19. Czurak Jerzy
20. Dąbrowska Mirosława
21. Dorniak – Martyniak Aleksandra
22. Dowgiałło Elżbieta
23. Dryś Bogumiła
24. Dubanowicz Arletta
25. Dydycz Jolanta
26. Florkowska Mołgorzata
27. Głogowska- Bujnowska  Krystyna
28. Golusda Olimpia
29. Herdzik Danuta
30. Hetmanowska Halina
31. Hyży Józefa
32. Jankowicz Jadwiga
33. Jankowska Izabela
34. Jankowski Henryk
35. Jarmoszko Stanisław
36. Jędras Teresa
37. Jędrzejewska – Kawiecka Anna
38. Jędrzejewski Andrzej
39. Kaczmarek Barbara
40. Kamińska Anna
41. Kamińska Franciszka
42. Kania Danuta
43. Karaśkiewicz Jarzy
44. Karbowski Mariusz
45. Klimczak-Konieczna Teresa
46. Kłodzińska – Pokora Irena
47. Kobierzyńska Mariola
48. Kobierzyński Stanisław
49. Kochanowicz Krystyna
50. Kołcz Janina
51. Kołodziejczyk Stefania
52. Konieczny Eugeniusz
53. Kordal Adam
54. Kosiba Jacek
55. Kościańska Krystna
56. Kowalska- Jakubiec Ewa
57. Kozakowski Edward
58. Kozicki Jan
59. Krogulec Danuta
60. Krowicka Beata
61. Krzyżańska Teresa
62. Kulica Stanisława
63. Kupiec-Gliczyńska Ewa
64. Kurka Maria
65. Kuszyńska Danuta
66. Kuszyński Marek
67. Kwidziński Mirosław
68. Lada Lidia
69. Lenc Teresa
70. Lenkowski Arkadiusz
71. Lewandowska Anna
72. Lewandowski Kazimierz
73. Lipska- Matuszak Grażyna
74. Łacek Bronisław
75. Łapeta Anna
76. Ławrynowicz Janina
77. Magneska Kamila
78. Majewska Anna
79. Majewska Helena
80. Marczewska Danuta
81. Markowicz Bogdan
82. Masłowski Henryk
83. Meisenhelder Helena
84. Mikuła Krystyna
85. Mikuła Zygmunt
86. Milczarski Bogdan
87. Mroczko Maria
88. Muzykiewicz Hanna
89. Nowak Iwona
90. Nowicki Mirosław
91. Olszak Katarzyna
92. Olszanowska Ewa
93. Orszulak Dorota
94. Osadowska Grażyna
95. Paczuska Jadwiga
96. Pasiuk Dorota
97. Paś Grażyna
98. Paterczyk Zdzisława
99. Pendrak Bogumiła
100. Perdziak Jan
101. Perdziak Mirosław
102. Pieniek Jolanta
103. Piotuch Ewa
104. Podkowa-Lenc Anna
105. Pokora Jerzy
106. Pszczółkowska Jolanta
107. Rapcewicz- Masłowska Zofia
108. Rogalska Mirosława
109. Rogowski Anna
110. Rogowski Henryk
111. Ryż Barbara
112. Saczkow Barbara
113. Sadłowska Zofia
114. Sakowicz Czesław
115. Sakowicz Stanisława
116. Salwa-Hernat Dorota
117. Sentysz – Rutowicz Lidia
118. Siergiej Renata
119. Skorupińska Krystyna
120. Skrzypczyk Beata
121. Skuza Maria
122. Słodkowska Małgorzata
123. Słomska Anna
124. Słotwińska Anna
125. Soboń-Lewandowska Anna
126. Sokołowska Bożena
127. Sokołowska-Siwek Danuta
128. Solska Emilia
129. Solski Stanisław
130. Spaczyńska Maria
131. Stasiak Maria
132. Steciuk Ryszard
133. Stefańska Alina
134. Strzałka Marian
135. Surma Monika
136. Szadowiak Henryka
137. Szkolnicka Helena
138. Szumicka Emilia
139. Szydłowska Genowefa
140. Szymanowicz Jadwiga
141. Świderska Zofia
142. Świderska-Sankowska Ewa
143. Tomaszczak Halina
144. Tomicka – Sułyk Zofia
145. Trzcińska – Kamińska Franciszka
146. Trzebiatowska Jadwiga
147. Ukraińska Danuta
148. Ukraiński Witold
149. Urbanik Iwona
150. Wełyczko Eligiusz
151. Wełyczko Maria
152. Wieczorek Karol
153. Wieczorek Zofia
154. Wiewiórska Emilia
155. Wilczyńska Krystyna
156. Wilczyński Antoni
157. Wilczyński Marek
158. Wilusz Lidia
159. Wiśniowiecki Aleksander
160. Wodziński Sebastian
161. Wojtkowiak Bolesław
162. Wolf Teresa
163. Wołkowiecka Maria
164. Zagozdon-Szymańska Małgorzata
165. Zawada Maria
166. Zielonka Maria
167. Ziomek Bogumiła
168. Zubrzycka Jadwiga
169. Zwierełło Jerzy
170. Żołyniak-Popik Anna

ostatnie_10_lat_sp2

Pracę w nowym budynku przy ul. Wolińskiej 9 rozpoczęto w roku szkolnym 1996/97. Znajduje się w nim 15 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, gabinet pielęgniarki i stomatologiczny, biblioteka szkolna, świetlica oraz dwie małe sale gimnastyczne. W roku szkolnym 1999/2000 szkoła powiększyła się o uczniów zlikwidowanej placówki w Trzebieszewie. Obecnie w Szkole Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim uczy się 331 dzieci, z czego 160 dojeżdża lub jest dowożonych z miejscowości, które należą do obwodu placówki: Żółcino, Grabowo, Borucin, Mokrawica, Rzewnowo, Grębowo, Trzebieszewo, Świniec, Chrząstowo, Strzeżewo, Buniewice, Chrząszczewo pracuje w niej 26 nauczycieli i 2 pracowników administracji oraz 6 obsługi.

Nowy budynek SP nr 2 przy ul. Wolińskiej

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są:

 • w klasach I-III w godzinach 8:00 -12:25
 • w klasach IV-VI w godzinach 8:00 -14:25

 

W klasach I-III oprócz zajęć obowiązkowych, uczniowie uczęszczają na język angielski, gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Uczniowie, którzy potrzebują dodatkowej opieki mogą skorzystać z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych.

W godzinach 8:00 -15:15 funkcjonuje świetlica szkolna, gdzie dzieci pod opieką wykwalifikowanej kadry spędzają wolny czas. Proponowane są im zajęcia relaksacyjne, plastyczne, muzyczne i ruchowe. Mogą również odrabiać lekcje.

 

Szkoła proponuje swoim podopiecznym udział w wielu kołach zainteresowań:

 •  matematycznym (opiekun: Elżbieta Słowik, Jolanta Mikuła, Dorota Orszulak)

Od wielu lat w naszej szkole działają koła matematyczne, których celem rozwijanie zainteresowań matematyką oraz przygotowanie  do udziału w różnego rodzaju konkursach: Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”, Konkurs Matematyczny o Tytuł Najlepszego Matematyka Gminy Kamień Pomorski, Olimpus Matematyczny, Wojewódzki Konkurs Matematyczno z Elementami Przyrody,

historia_3     historia_4

 historia_5 historia_6 historia_7

 

 • humanistycznym (opiekun: Iwona Warzbińska)
 • historycznym (opiekun: Iwona Kuliberda)
 • przyrodniczym (opiekun: Bożena Sito)

W Szkole Podstawowej nr 2 prowadzona jest działalność ekologiczna, która przejawia się w angażowaniu dzieci do udziału w wielu akcjach na rzecz środowiska. Ważnym przedsięwzięciem jest coroczne organizowanie obchodów Dnia Ziemi.

Obchody potwierdzają, że warto organizować akcje, które zwracają uwagę na zagrożenia, jakie niesie szybki rozwój cywilizacji i naruszanie równowagi między człowiekiem a środowiskiem, w którym żyjemy. Uświadamianie młodym ludziom niebezpieczeństw, jakie czyhają na naszą planetę, jeżeli nadal będą łamane prawa natury, pomaga w pozyskiwaniu ich do pracy na rzecz małego raju, jaki mamy tu, na Ziemi.

50latsp21 50latsp2  50latsp23 50latsp24

50latsp25 50latsp26 50latsp27

 • informatycznym (opiekun: Maria Kapcewicz)
 • plastycznym (instruktorzy: Grażyna Wasielewska, Maria Horoszkiewicz)

Zajęcia plastyczne obejmują dwie grupy wiekowe:

– młodszą –klasy II-III

– starszą – klasy IV –VI .

Instruktorzy zajęć pomagają dzieciom dogłębniej poznawać arkana sztuki, ale głównie marzyć i z  pasją tworzyć. W swych pracach uczniowie wykorzystują różnorodne techniki plastyczne: rysowanie węgielkiem, pastele, malowanie na szkle, witraże oraz monotypia. Twórczo pracują przez cały rok szkolny, kulminacją ich wysiłków jest doroczna wystawa prac połączona z aukcją.

Na terenie szkoły odbyło się VIII wystaw plastycznych. Były  to między innymi:

– w 2002 r.-,,Pejzaże”,

– w 2003r.-,,Pałace, zamki, dworki ’’,

– w 2004 r.-,,Konie ’’.

– w 2005 r.-,,Kocham morze ’’,

– w 2007r.- „Ptaki i zwierzęta ’’.

Celem wystaw jest uwrażliwianie na piękno świata sztuki, rozwijanie wyobraźni, zapoznanie z ciekawymi technikami plastycznymi oraz kształtowanie szacunku do przejawów twórczości artystycznej w różnych jej postaciach.

 

 • teatralnym (opiekun: Katarzyna Pycka)

Jedną z atrakcyjnych metod pracy z dziećmi jest teatr szkolny. Koło teatralne w SP nr 2 prowadzi swoją działalność od 1996r. Nazwa „Szuflandia” jest wynikiem konkursu. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu. Przygotowane przedstawienia prezentowane są zarówno uczniom szkoły, jak i ich rodzicom, a także zaproszonym gościom.  W repertuarze grupy są zarówno bajki jak i ambitniejsze spektakle. Celem działalności teatralnej jest rozwijanie edukacji kulturalnej, rozwijanie i doskonalenie form wypowiadania się i ekspresji, doskonalenie uzdolnień aktorskich, rozbudzanie wrażliwości artystycznej, umiejętność pracy w grupie. Praca z dziećmi w dziedzinie teatru przysparza niezapomnianych i niepowtarzalnych przeżyć oraz wielu wzruszeń zarówno młodym aktorom jak i odbiorcom.

   50latsp28        50latsp29

„Tomcio Paluch”          „Czerwony Kapturek”

50latsp210     50latsp211

 „Jasełka”                      „Choinka”

50latsp212                    50latsp213

„Dzień Niepodległości”             „W świecie bajek”

 50latsp214 50latsp215

„Pamiętajcie o ogrodach”

 • europejskim (opiekun: Dorota Wilczyńska)

Klub Europejski Dwójki działa w szkole od 2002r. – ma opracowany program działania. Dzięki nawiązanej współpracy z organizacjami zajmującymi się edukacją europejską, m.in. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją im. Roberta Schumana, otrzymaliśmy materiały pomocne w funkcjonowaniu klubu, tzw. pakiet startowy – informatory o UE i gadżety. Powstanie Klubu zostało zgłoszone do baz danych szkolnych klubów europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie. Członkowie klubu przygotowali pomoce dydaktyczne o tematyce europejskiej oraz wymyślili logo klubu.

50latsp243_0 50latsp244_0

Uczniowie zdobywają wiedzę o krajach Europy poprzez zabawę (zabawy dydaktyczne, gry, przedstawienia – drama), wykonywanie prac projektowych, naukę piosenek i w miarę możliwości tańców, udział w konkursach, prowadzenie korespondencji, oraz w miarę możliwości gazetki szkolnej.

Założona została także strona internetowa, na której ukazują się m.in.informacje dotyczące klubu: http//klubdwojki.eu.interia.pl.

Doświadczenia uczniów związane z edukacją europejską

 •  Szkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej organizowane pod nazwami, „Żyjemy w Europie”, „Do Europy…”, „Jestem Europejczykiem”.

50latsp245_0 50latsp246 50latsp247

 • udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy o UE organizowanym w Golczewie i zdobycie przez uczniów naszej szkoły  czołowych miejsc wygrywając wyjazdy na wycieczki zagraniczne.

II KONKURS – Piotr Żelek – I miejsce letni obóz w Grecji

III KONKURS – Marek Majcher – II miejsce – obóz letni w Hiszpanii.

50latsp248 50latsp256

 • zorganizowanie w szkole, przy współpracy wszystkich nauczycieli „Dnia Europejskiego pod nazwą „Żyjemy w Europie”

50latsp257 50latsp250

 • wycieczki po Europie: Francja – Luxemburg – Praga – 2002r, Berlin – 2005r.

50latsp251 50latsp252 50latsp253

 • udział w V Szkolnej Giełdzie Turystycznej organizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie -prezentacja słonecznej Hiszpanii.

50latsp254

Przedstawienie baśni pisarza duńskiego H. Ch. Andersena pt. „Słowik” w języku angielskim.

50latsp255

 

 • języka angielskiego (opiekun: Dorota Wilczyńska)

 

Podczas proponowanych zajęć dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Wszystkie koła zainteresowań prowadzone są bezpłatne.

Nasz placówka jest otwarta na udział w różnorodnych akcjach i imprezach zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim.

Do akcji, które przynoszą szkole największy rozgłos należą:

 

”Cała Polska czyta dzieciom” (lider i koordynator akcji: Iwona Warzbińska, Dorota Wilczyńska)

Szkoła Podstawowa nr 2  jest placówką, w której od 2003 roku popularyzuje  się wśród uczniów głośne czytanie. W ten sposób buduje się więzi między rodzicami, uczniami i nauczycielami. W ramach programu “Czytające szkoły”, zainicjowanego przez Fundację ABCXXI ”Cała Polska czyta dzieciom” nauczyciele codzienne czytają wybrane przez klasy książki. Wielkim powodzeniem cieszą się imprezy czytelnicze, podczas których dorośli czytają dzieciom. Często we wspólnym czytaniu biorą udział władze lokalne, ludzie znani w środowisku, rodzice. W maju 2007 r. szkołę odwiedziła poetka, Wanda Chotomska.

Z dużym oddźwiękiem w środowisku spotkała się akcja pozyskiwania sponsorów, dzięki którym Szkoła stopniowo uzupełnia i uaktualnia księgozbiór. W Książkowym Maratonie Fundatorów, akcji zainicjowanej w 2006 r. wzięło udział 69 sponsorów: przedstawicieli kamieńskich firm i rodziców.

Ważnym przedsięwzięciem jest coroczna Wiosenna Zbiórka Książek pod hasłem “Podzielmy się książkami, z których wyrośliśmy”.

Działania naszej placówki zostały ocenione bardzo wysoko. W Ogólnopolskim konkursie na Najlepiej Przeprowadzoną Kampanię “Cała Polska czyta dzieciom” 2005, szkoła została uhonorowana nagrodą główną, Statuetką. Nagrodę wręczono podczas uroczystości w Teatrze Studio, w Warszawie. W rok później – medalem “Cała Polska czyta dzieciom”- w Teatrze Narodowym w Warszawie.

 

Wybrane imprezy szkolne i środowiskowe

 • Dziękujemy! – impreza dla sponsorów, którzy ufundowali książki dla szkolnej biblioteki
 • Urodziny Kubusia Puchatka
 • Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia
 • “Cała Polska czyta dzieciom Andersena” – w 200 rocznicę urodzin baśniopisarza
 • “Czytanie w Magistracie” – impreza z udziałem Burmistrzów oraz pracowników Urzędu Miejskiego
 • “Czytam, wiem, tworzę” – impreza popularyzująca szwedzką literaturę dziecięcą
 • 100 Urodziny Astrid Lindgren – z udziałem Konsula Królestwa Szwecji, władz Kamienia i zaproszonych gości
 • Spotkanie autorskie z poetką, Wandą Chotomską
 • “Mikołajki z Mikołajkiem”

50latsp216 50latsp217 50latsp259

Spotkanie z Wandą Chotomską

 50latsp218 50latsp219

Czytanie w Magistracie

50latsp258

Dzień Misia

50latsp220

Rok Andresena

”Zero tolerancji dla przemocy w szkole” (lider akcji: Katarzyna Pycka)

 50latsp221 50latsp222

„Szkoła bez przemocy”                     „Rozprawa przeciwko przemocy”

 50latsp223

„Na planecie grzeczności”

”Szkoła bez przemocy” (lider akcji: Katarzyna Pycka)

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamieniu Pomorskim w roku szkolnym 2007/2008 przystąpiła do społecznego programu „Szkoła bez przemocy”. Organizatorami programu są Grupy Wydawnicze Polskapresse i Media Regionalne oraz Fundacja Grupy TP. Ambasadorem Programu jest znana aktorka Gabriela Kownacka, którą za pośrednictwem Biura Koordynatora Programu szkoła zaprosiła do siebie. W tej edycji Programu szczególny nacisk jest położony na budowanie społeczności szkolnych. Promowane są działania angażujące wszystkich uczestników społeczności szkolnej – nauczycieli, uczniów i rodziców. Szkoły biorące udział w Programie są zobowiązane do przestrzegania zasad kodeksu „Szkoła bez przemocy” i podejmowania działań zmniejszających skalę zjawiska przemocy i agresji w szkołach. W ramach ogólnopolskiej kampanii podejmowano działania zmierzające do zmniejszenia zachowań niepożądanych.

W ramach tej kampanii w naszej placówce odbywa się wiele akcji proponowanych do różnych grup wiekowych:
1. „Duży” pomaga „Małemu”
2. „Spotkania z muzyką”
3. „Ze sportem za pan brat”
4. „Miss i Mister Grzeczności”, „Superkulturalny Uczeń”
5. „Dni Życzliwości”
6. „Gazetka Pedagoga Szkolnego”
– Bezpieczna droga do szkoły
– Kultura na co dzień, czyli jak obycie ułatwia życie
– Bezpieczne ferie
– Między koleżeństwem a przyjaźnią
– Wakacyjne porady
7. „Zachowaj trzeźwy umysł”
8. „Szkolny Dzień przeciwko przemocy”- festyn edukacyjny, przegląd przedstawień profilaktycznych.
9. „Szkoła savoir-vivre”
10. Wolontariat.

50latsp224 50latsp225 50latsp226 50latsp260

Dbając o promocję uczniów Szkoła Podstawowa nr 2 poszukuje innowatorskich form i metod w celu eksponowania prac i twórczości podopiecznych. Od kilku lat na terenie szkoły wydawane są gazetki:

 

„Kubuś uczy i bawi” (redaktor: Anna Szadkowska, Jolanta Mikuła, Wiesława Krawiec)

Pomysł powstania szkolnej gazetki dla uczniów klas 1-3 zrodził się we wrześniu 2002r. W czasie pierwszych „redakcyjnych” spotkań ustalono wraz z dziećmi tytuł pisemka – „Kubuś uczy i bawi !”. Pomysł tytułu podsunęły obchodzone hucznie w telewizji 76 urodziny Kubusia Puchatka, którego kochają wszystkie dzieci. Uzgodniono, że kolejne numery gazetki będą prezentami dla koleżanek i kolegów z okazji rozpoczynających się pór roku. Gazetka zawiera stałe rubryki: drukowanie grupowych i indywidualnych utworów poetyckich/ których autorami są uczniowie/, krzyżówki, zagadki, plątaninki, matematyczne zadania i wieści szkolne. Bardzo ważną sprawą jest graficzna oprawa każdego wydania. Wszystkie strony gazetki mają rysunki. Są one konturowe, aby każdy uczeń czytający ją mógł pokolorować obrazek wg własnego pomysłu i tym samym poczuć się ilustratorem.

 „Żuczek” (redaktor: Iwona Warzbińska)

Szkolny miesięcznik „Żuczek” to gazetka dla uczniów klas IV-VI. Początkowo był gazetką służącą do publikowania najciekawszych tekstów z uczniowskich zeszytów. Później wzbogacony został o najnowsze wiadomości z życia szkoły i najbliższego środowiska. To tu uczniowie publikują różnego rodzaju teksty i poznają dziennikarskie formy pracy: wywiad, felieton, czy reportaż. Są autorami krzyżówek i rebusów oraz pracują nad stroną graficzną miesięcznika. Czasopismo ma charakter otwarty. Na jego kształt ma wpływ nie tylko zespół redakcyjny, lecz wszyscy uczniowie naszej szkoły.

 

„Gazetka pedagoga szkolnego” (redaktor: Katarzyna Pycka).

Gazetka wydawana jest co dwa miesiące, kierowana jest do uczniów klas I-III. Podejmowane są w niej trudne tematy w sposób przyjazny i zabawny, tak aby dotrzeć do najmłodszego czytelnika.

50latsp227 50latsp22850latsp229

„Partner” (redakcja: Zespół Wychowawczy)

Dwumiesięcznik dla rodziców- uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim powstał w styczniu 2003r. Jest to gazeta adresowana do wszystkich rodziców naszej szkoły. Zdajemy sobie sprawę, że procesy rozwoju i uczenia się dzieci są możliwe do zrozumienia i kształtowania jedynie wówczas, gdy istnieje współdziałanie różnych środowisk, w których dziecko żyje i uczy się. Dlatego też, by wysiłki rodziców i nauczycieli zaowocowały jak najlepszym przygotowaniem dziecka do dorosłego życia, niezbędne jest uczestniczenie nauczycieli w procesie wychowania, a rodziców w procesie nauczania. Ponieważ chcemy, by nasza szkoła cieszyła się uznaniem rodziców i aby współpraca przyniosła „owoce” -ukształtowane osobowości „naszych” dzieci, zdolnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, rozpoczęliśmy projekt programu budowania partnerstwa:RODZINA-SZKOŁA-ŚRODOWISKO. Jednym z jego elementów jest wydawanie dwumiesięcznika „Partner”.

 

W 1999 roku wprowadzono reformę szkolnictwa, polegającą na wprowadzeniu sześcioletniej szkoły podstawowej kończącej się sprawdzianem szóstoklasisty. Po raz pierwszy do takiego sprawdzianu przystąpili nasi uczniowie w 2002 roku. Kadra pedagogiczna zawsze się starała, by absolwenci opuszczający progi szkoły byli dobrze przygotowani do dalszej nauki. Efektem pracy nauczycieli i uczniów są wysokie noty  znacznie przewyższające średnią gminy, województwa i okręgu.

 wycieczki

Efektem dydaktyczno – wychowawczym tych wycieczek było to, że uczniowie:

– poznali życie swoich słowiańskich przodków,

– obcowali z naturą,

– poznali historię i legendy związane ze zwiedzanymi miejscami,

– prawidłowo zachowują się w miejscach publicznych,

– poznali gry i zabawy w wodzie,

– bezpiecznie zachowują się nad wodą,

– rozwinęli swoją sprawność fizyczną,

– wiedzą, jak bezpiecznie spędzać wolny czas.

50latsp243 50latsp244 50latsp245

Od 1999 roku przy Szkole Podstawowej nr 2 działa Uczniowski Klub Sportowy „Herkules”, który proponuje swoim podopiecznym bogatą ofertę zajęć sportowych w kilku sekcjach:

 • pływackiej

50latsp230 50latsp231 50latsp232 50latsp233

W zakresie sekcji pływania odbywają się cykliczne zajęcia pod kierunkiem wykwalifikowanej w tym zakresie kadry instruktorskiej.

 • szermierczej

50latsp234 50latsp235

W zakresie sekcji szermierczej organizowano wyjazdy dzieci na ogólnopolskie zawody do Poznania, Wrocławia, Konina, Warszawy, Konstancina, Szczecina, Świerzna. Pozyskano z Kuratorium Oświaty w Szczecinie kwotę 19 156 złotych na realizację programu „Z szermierką za pan brat”. Odbyły się letnie sportowe obozy w Człuchowie. Część kosztów obozu pokryło Ministerstwo Sportu w Warszawie. Dużą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu sekcji odgrywa Urząd Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim, który co roku wspiera działalność Klubu w tym zakresie poprzez dotacje.

 

koszykówki (do 2007r.)

tenisa stołowego (do 2007r.)

karate (do 2005r.)

50latsp236 50latsp237 50latsp238

UKS „Herkules” oprócz działalności szkoleniowej i rekreacyjnej prowadzi także działania propagujące sport, organizując cykliczne imprezy sportowe. Do takich należą:

 • Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego
 • Świąteczny Turniej Pływania
 • Gminny Turniej Gier i Zabaw dla dzieci klas I-III „Biały Miś”

50latsp239 50latsp240

Turniej Białego Misia, ma na celu integrację uczniów klas I-III z całej gminy. Imprezę objął swoim patronatem burmistrz miasta. W turnieju co roku bierze udział  prawie 500 uczniów z całej gminy, tj. z Wrzosowa, Jarszewa, Górek Pomorskich, Kamienia Pomorskiego.

bialy_mis 50latsp241

 • Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego
 • Wiosenny Turniej Pływania

Nasz Klub skupia 55 członków- uczniów SP nr 2 w Kamieniu Pomorskim i Gimnazjum Publicznego w Kamieniu Pomorskim.

W swojej działalności pozyskujemy wielu sponsorów, dzięki którym możemy organizować cykliczne imprezy sportowe. Przystępujemy również do konkursów poza gminę Kamień Pomorski na pozyskanie środków finansowych na realizację naszych zadań statutowych. Uczniowie, którzy regularnie uczęszczają na zajęcia mają możliwość wyjazdu na turnieje do różnych miejsc województwa i Polski, gdzie biorą udział w zawodach sportowych oraz mają możliwość zwiedzania różnych miejsc naszego kraju.

 

zlota_ksiega

„Wiedza daje pokorę wielkiemu,

dziwi przeciętnego, nadyma małego”

                                                 L. Tołstoj

50-lecie szkoły zapoczątkowało zapisy najlepszych uczniów-absolwentów w Złotej Księdze (średnia ocen powyżej 5,0 oraz wzorowe zachowanie i szczególne osiągnięcia)

 

Zapisani w Złotej Księdze Szkoły

1999/2000

Karolina Turczyńska

Dagmara Buczek

Hubert Kołomański

Małgorzata Florkowska

Ewa Czerko

 

2000/2001

Justyna Wiewiórska

Karol Karpiński

 

2001/2002

Bartosz Wróblewski

 

2002/2003

Piotr Żelek

Monika Kozłowska

 

2003/2004

Mateusz Sito

Alan Kettner

 

2004/2005

Marek Majcher

Paulina Janowska

Łukasz Kaleta

2005/2006

Szymon Leśniak

Dominika Kaliciuk

Cyryl Karpiński

Karolina Chołodowska

 

2006/2007

Natalia Kopyłowska

Joanna Wilczyńska

Joanna Panek

Daria Barszczyk

nasze_osiagniecia_laureaci

Oni przynieśli chlubę naszej szkole

 

Dagmara Buczek– uczennica szkoły w latach 1992/2000. Finalistka wojewódzkiego konkursu „Mistrz Ortografii Ziemi Szczecińskiej”. Zdobywczyni I miejsca w konkursie języka polskiego na szczeblu rejonu oraz III miejsca w konkursie „Czy znam życie i twórczość Juliusza Słowackiego”.

 

Marek Majcher– uczeń szkoły w latach 1999/2005. Laureat III Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego, reprezentował szkołę w Rejonowym Konkursie Humanistycznym. Uzyskał bardzo dobry wynik w XIV edycji Europejskiego Konkursu „Kangur Matematyczny”. W roku szkolnym 2003/2004 brał udział w międzygminnym konkursie wiedzy o Unii Europejskiej i zajął I miejsce.

 

Natalia Kopyłowska– uczennica szkoły w latach 2001/2007. Wielokrotnie uczestniczyła w szkolnych, gminnych, powiatowych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach przedmiotowych. Była laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego z elementami historii i sztuki. W V Gminnym Konkursie Matematyczny o Tytuł Najlepszego Matematyka Gminy Kamień Pomorski zdobyła bardzo dobry wynik. To laureatka XVI Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży organizowanego przez Pałac  Młodzieży w Szczecinie. Otrzymała wyróżnienia: w III Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „ Z poprawną polszczyzną na co dzień”, w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci i Młodzieży na etapie krajowym „Ojczyznę kocham bardziej niż własne serce”, II miejsce w Konkursie Literackim dla Dzieci i Młodzieży województwa zachodniopomorskiego.

 

Jan Jęcz–  uczeń szkoły w latach 2005/2008, obecnie szóstoklasista, godnie reprezentujący naszą placówkę nie tylko w województwie, ale i w Polsce. Od dwóch lat stypendysta Fundacji “Bank Dziecięcych Uśmiechów” przy Wielkopolskim Banku Kredytowym w Poznaniu, wspierającej rozwój wybitnie uzdolnionych dzieci. Od bieżącego roku szkolnego stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci – przyjęty do programu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przedmiotów humanistycznych.

Laureat ogólnopolskich konkursów: Alfik Humanistyczny oraz Omnibus. Zdobywca I  i III miejsca   w Polsce (w 2008 i 2007 r.)  w konkursie “Z poprawną polszczyzną na co dzień”, organizowanym w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Laureat pierwszych miejsc w  Polsce w  konkursach: języka polskiego “Panda”oraz olimpiadzie przedmiotowej z języka polskiego “Olimpus”. Dwukrotny laureat wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego z elementami Historii i Sztuki, zwolniony z obowiązkowych dla szóstoklasistów testów kompetencji. Zwycięzca XIV Konkursu Literackiego organizowanego przez Pałac Młodzieży w Szczecinie.

Jest nie tyko wzorowym uczniem, ale także bardzo dobrym sportowcem, reprezentantem szkoły w grach zespołowych i biegach. Wspaniały czytelnik i dziecięcy pisarz.

50latsp261

nauczyciele_i_pracownicy_jubileusz

50latsp242

Od lewej: siedzą- Dorota WilczyńskaRenata BrząkałaGrażyna WasielewskaMariola WronkiewiczElżbieta SłowikBożena SitoWiesława KrawiecJolanta KoćwinKatarzyna Pycka.

Od lewej: stoją- Iwona KuliberdaJoanna JanickaEwa SaternusLeszek GrajIwona KondratowiczZdzisława BaranJoanna GołdynAleksandra KirowskaElżbieta GaljonMiłosz KrzyżanowskiGabriela AmbroziakDamian OgonowskiAnna Szadkowskas. KingaRóg Cecylia,  Jolanta MikułaElżbieta GierońStanisława Boruch

 

Dyrektor

Słowik   Elżbieta  –  matematyka

 

Wicedyrektor

Sito Bożena  –  przyroda, wicedyrektor

 

Nauczyciele

Ambroziak Gabriela   –   bibliotekarz

Boruch Stanisława   –    prezes ZNP

Brząkała Renata  –   świetlica

Gieroń Elżbieta  –   przyroda

Gołdyn Joanna  –   j. angielski

Horoszkiewicz-Cioroch Maria  –  nauczanie zintegrowane

Janicka Joanna  –    świetlica

Kapcewicz Maria –   technika, informatyka

Koćwin Jolanta  –  nauczanie zintegrowane

Kołodziejczyk-Woźniak Małgorzata   –   w-f

Krawiec Wiesława  –  nauczanie zintegrowane

Krzyżanowski Miłosz   –   w-f

Kuliberda Iwona –  historia, religia

Lewicka Ewa  –  nauczanie zintegrowane

Mikuła Jolanta  –   matematyka

Ogonowski Damian  –  nauczanie zintegrowane

Pycka Katarzyna –  pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie

Róg Cecylia –  religia

Saternus Ewa  –   j. polski

Szadkowska Anna –   nauczanie zintegrowane

Warzbińska Iwona  –   j. polski

Wasielewska Grażyna  –   nauczanie zintegrowane

Wilczyńska Dorota   –  j. angielski

Wronkiewicz Mariola –   nauczanie zintegrowane

Administracja i obsługa

Zdzisława Baran

Alicja Bąk

Elżbieta Borzymowska

Elżbieta Galjon

Leszek Graj

Halina Graj

Aleksandra Kirowska

Iwona Kondratowicz

Małgorzata Włodarczyk

przyjaciele_szkoly

Wśród przyjaciół naszej szkoły znalazło się wiele firm, instytucji i osób prywatnych zawsze chętnie wspierających jej działalność:

URZĄD MIEJSKI W KAMIENIU POMORSKIM

UZDROWISKO KAMIEŃ POMORSKI SP Z O.O.
APTEKA”PASTYLKA” – Henryka i Adam KORDAL
SKLEP ERTL AVANS – MARIUSZ TETELA
HURTWOWNIA „AWA”- ANNA I WIESŁAW BIENUŃ
M-PUNKT PLUS GSM- BOGUMIŁA I JAREK LISIEWICZ
„CENTRUN DREWNA PANKBUD”-WALDEMAR PANEK
„FOTO-ROMA” -WŁADYSŁAWA WASZCZUK-SŁABY
„HYDRO-INSTAL”-SŁAWOMIR GAŁKA
RTV- WALDEMR BAGIŃSKI
„SKŁADNICA ZŁOMU”- MAREK GAWRON
„CIASTKARNIO-PIEKARNIA” -WIESŁAW ŻELEK
CENTURM OGRODNICZE „RAJ EWY”-EWA, STANISŁAW KUZIEMKO
” AUTO KOMIS”- MIROSŁAWA I ZBIGNIEW CHLISZCZ
SKLEP”ADRIA” -ADRIANA ZIELONKA
„MYJNIA-WULKANIZACJA”- HENRYK BYSIAK
HURTOWNIA – JERZY ADAMIAK
SKLEP „GROSZEK” KAROLINA TARNOWSKI
”CHATA POLSKA”-JOLANTA, LESZEK KSIĄŻEK

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO-GRAŻYNA ZUSEL

ZAKŁAD PRZEOBU KAMIENIA NATURALNEGO-JANUSZ WOŁCZYK

ANDRZEJ JĘDZEJEWSKI

CIĘŻĄROWY TRANSPORT USŁUGOWY SPEDYCJA I HANDEL-KRZYSZTOF STAŚKIEWICZ

POSEŁ NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ-KONSTANTY TOMASZ OŚWIĘCIMSKI

HURTOWNIA MIĘSA „ALEX”-JOANNA SAŁAM

BAR PYCHA-TERESA, JERZY KILRASCY

GABINET WETERYNARYJNY S.C.-JANUSZ KOPYŁOWSKI, STANISŁAW STELMACH, ANDRZEJ FLORKOWSKI

KWIACIARNIA „KOLOROWA”-ZOFIA GBÓR

BLEK……DOBROWOLSCY

SKLEP MEBLOWY „HEBAN”-PISKULSCY

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO SJ-IZABELA, ZBIGNIEW GRABOWSCY

HURTOWNIA SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ-JAN GLOK

KOŁO ŁOWIECKIE „JELEŃ”

P.H.U. „BUDEX” SP.J.-J. SIEMASZKO, P. ADAMOWICZ, J. DĄBROWSKI

FIRMA LENKKOWSCY S.C HOTEL RESTAURACJA „POD MUZAMI” – MIROSŁAWA LICZNERSKA ,ARKADIUSZ LENKOWSKI

SKLEP NOCNY-JERZY, ROBET RYTERSCY

SKLEP ROLNY-JANCZAK

BOŻENA SZPAKOWSKA

FIRMA LEMIESZ-DOROTA ORSZULAK

BIURO RACHUNKOWE-HENRYK GRZYBOWSKI

FIRMA HANDLOWA –KAMILA TODA- KONWISARZ

SKLEP „PETRUS” – KRZYSZTOF TERMANOWSKI

HANDEL ART. PRZYMYSŁOWYMI „PERFEKT” – PIOTR RAJNEROWICZ

MOTIW S.C. ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH – TOMASZ CHUDYK, WITOLD PAŃCZAK

„SKALA”-SPRZEDAŻ, MONTAŻ OKIEN

P.P.H. „MARGOT”-MARIUSZ CHOŁODOWSKI

USŁUGI ZEGARMISTRZOWSKIE-ANDRZEJ MIODUCHOWSKI

PIZZERIA-SPAGETERIA „PICK”

SKLEP WARZYWNY-MARLENA, MAREK FLORIANOWICZ

MAŁGORZATA PLEWA

EDYTA, DARIUSZ KOKOLUS-

SKLEP MEBLOWY „SYSTEM”-EWA, KRZYSZTOF DOBROWOLSCY

 

Dodaj komentarz