Informacja o akcji strajkowej

W związku z brakiem porozumienia Związków Zawodowych ze stroną rządową w sprawie żądań płacowych nauczycieli od dnia 8 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim rozpocznie się akcja strajkowa pracowników szkoły, która będzie trwała do momentu osiągnięcia porozumienia obu stron.

W związku z tym, z powodu braku możliwości zapewnienia prawidłowego przebiegu zajęć dydaktycznych w szkole, zajęcia te zostają zawieszone na czas prowadzonej akcji strajkowej.
Prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość oraz w miarę możliwości zapewnienie w tym czasie opieki  swoim      dzieciom.

Prosimy o napisanie, czy zapewniają państwo opiekę, czy nie, co ułatwi dyrektorowi zorganizowanie zajęć opiekuńczych w szkole.

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, na której na bieżąco będziemy przekazywali Państwu aktualne informacje.