Kamień Pomorski – moje miasto

W czwartek 7 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr  2  odbył się apel z okazji  74. Rocznicy zdobycia Kamienia Pomorskiego.

Część artystyczną przygotowali uczniowie klas pierwszych, drugich i piątych, pod opieką  nauczycieli. Zaprezentowane zostały legendy związane z nazwą naszego miasta. Przedstawiono historię zdobycia Kamienia, a wiersz Moje miasto Henryki Reinchold- Czuryło oddał atmosferę powojennych lat. Oprawę muzyczna stanowiły piosenki w wykonaniu najmłodszych uczniów. Część artystyczną zakończył występ ucznia kl. VI a, grającego na akordeonie.

Gościem uroczystości był pan Błażej Bubnowicz – historyk, pracownik naukowy Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, który ciekawą opowieścią i  prezentacją przybliżył uczniom historię naszego miasta.

Organizatorki