PASOWANIE NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem życia każdego dziecka. Z niecierpliwością czeka ono każdego dnia na spotkanie ze szkołą, z nowymi wiadomościami, przygodami. Czeka na dzień, w którym stanie się prawdziwym uczniem i poprzez pasowanie zostanie włączone do społeczności szkolnej.Dnia 26 października 2018 r. pierwszoklasiści przeżywali uroczysty dzień, byli pasowaniu na uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim. Do tej uroczystości przygotowywali się ze swoimi wychowawczyniami od września. Na uroczystość przybyli wyjątkowi goście: dyrektor szkoły Pani Elżbieta Słowik, rodzice i uczniowie. Cała uroczystość odbywała się w miłej, nieco magicznej atmosferze. Imprezę prowadziły uczennice klasy VII b Ola i Weronika. Pierwszoklasiści wspaniale przeszli wszystkie próby poprzedzające pasowanie – odgadli wszystkie zagadki oraz wykonali przydzielone im zadania. Pięknie też zaśpiewali piosenki i zatańczyli jesienną poleczkę. Pani dyrektor uroczyście pasowała każde dziecko na ucznia naszej szkoły. Na zakończenie dzieci otrzymały słodkie ,,kuferki obfitości” i odbyła się sesja zdjęciowa. Uhonorowaniem tak ważnego dnia dla uczniów był wyjazd do Gryfic do kina na film pt. ,,Kopciuszek – prawdziwa historia”.