Projekt edukacyjny „100 najważniejszych wydarzeń w 100-letniej historii Niepodległej Polski”

Z okazji stulecia niepodległości w naszej szkole został zorganizowany i przeprowadzony projekt edukacyjny pt. „100 najważniejszych wydarzeń w 100-letniej historii Niepodległej Polski”. W działania projektowe zaangażowani byli nasi uczniowie oraz młodzież z kamieńskiego gimnazjum, w sumie 130 osób. Głównym celem projektu było uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie stworzyli bank pomysłów – wybrali 100 najważniejszych wydarzeń z historii naszej Ojczyzny z lat 1918-2018. Następnie każdy zespół wylosował temat, który należało przedstawić w formie plakatu. Młodzież kształciła umiejętność zbierania informacji i dokonywania ich selekcji. Doskonalono również umiejętność korzystania z różnych źródeł i pracę w grupie.  Plakaty zostały rozwieszone na drzwiach sal lekcyjnych na terenie naszej szkoły i gimnazjum. Do wykonanej pracy dzieci musiały ułożyć 2 pytania, które potem posłużyły do stworzenia interaktywnego quizu. Stanowił on podsumowanie projektu edukacyjnego i dostarczył uczestnikom wielu pozytywnych emocji.

Kamila Podgórska