DRODZY RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE

Po raz pierwszy nasza szkoła ma przyjemność wziąć udział w pięknej inicjatywie jaką jest  Ogólnopolska Akcja “Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”. 

W związku z akcją będziemy zbierać produkty spożywcze ( z długą datą przydatności), słodycze, środki czystości, artykuły szkolne. Zebrane dary trafią między innymi do szkół w tym szkoły specjalnej oraz do Naszych Rodaków, którym nie dane było powrócić do ojczystej ziemi. Pomysł akcji zrodz­ił się pod­czas lip­cowej XXIV Między­nar­o­dowej Piel­grzymki Pieszej Suwałki-Wilno. W trak­cie marszu do Wilna piel­grzymi spo­tykali na swo­jej drodze wielu rodaków mieszka­ją­cy­ch na Litwie, którzy częs­towali wszys­t­kich pąt­ników, czym tylko mogli.  Nazwa akcji “Paczka dla Rodaka i Bohat­era na Kre­sach” naw­iązu­je do poświęce­nia Polsce, pamię­ci naszy­ch korzeni, pielęg­nowa­niu tradycji i nar­o­dowe­go dziedz­ict­wa. Jesteśmy wdz­ięczni naszym Rodakom na Kre­sach za rozpowszech­ni­an­ie pol­skiej mowy, za utr­walanie his­torii, za trud życia. Naszą akcją odd­a­je­my hołd Rodakom, tym którzy od pokoleń wiernie przestrze­ga­ją maksymy “Bóg, Hon­or, Ojczyz­na”. To hołd dla naszy­ch współczes­ny­ch Bohaterów zachowu­ją­cy­ch Polskość w najczyst­szej postaci.”

Głęboko wierzymy w to, iż dzięki Waszemu Dobremu Sercu uzbieramy jak najwięcej paczek. Akcja rozpocznie się od 19. 11.2018 roku i będzie trwała do 04.12.2018 roku. Artykuły przeznaczone na paczki przynosimy do świetlicy szkolnej – sala 118.

Lidia Radtke, Izabela Jacewicz, Grażyna Wasielewska – organizatorzy akcji szkolnej