XIII Gminny Konkurs Informatyczny

We wtorek 29 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim odbył się XIII Gminny Konkurs Informatyczny o tytuł NAJLEPSZEGO INFORMATYKA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY KAMIEŃ POMORSKI.

W imieniu gospodarzy uczestników i ich opiekunów powitała pani Elżbieta Słowik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim.

Do konkursu przystąpiło ośmiu najlepszych „informatyków” z trzech szkół podstawowych w naszej gminie.

Konkurs odbywał się w dwóch etapach: teoretycznym i praktycznym. W części teoretycznej uczestnicy zmagali się z testem wyboru zawierającym 30 pytań.

Do części praktycznej awans zapewniało uzyskanie przynajmniej 80% możliwych do uzyskania punktów z testów. Trzeba było wykonać trzy wieloetapowe zadania praktyczne, wymagające znajomości obsługi komputera i biurowych programów komputerowych.

Komisja Konkursowa oceniała poprawność rozwiązań, pomysłowość, oryginalność i estetykę.

Na zwycięzców czekały dyplomy i nagrody, a wszyscy uczestnicy ugoszczeni zostali skromnym poczęstunkiem.

Wręczenia dyplomów i nagród dokonały panie: Elżbieta Słowik (dyrektor szkoły) i Janina Krzysztofik (kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Kamieniu Pomorskim).

Wyniki konkursu:

I miejsce oraz tytuł „Najlepszego Informatyka Szkół Podstawowych Gminy Kamień Pomorski”, otrzymał Dawid Poddębniak ze Szkoły Podstawowej we Wrzosowie

II miejsce zajął Wojciech Leszczyński ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim,

III miejsce zajął Patryk Markiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieni Pomorskim.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział.

Organizatorzy serdecznie dziękują Radzie Rodziców za dofinansowanie, które umożliwiło zakup nagród na konkurs i przygotowanie poczęstunku.

Konkurs zorganizowali: Jolanta Mikuła, Maria Kapcewicz i Miłosz Krzyżanowski