INFORMACJA DLA RODZICÓW!

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. LEONIDA TELIGI
W KAMIENIU POMORSKIM
Z A P R A S Z A
RODZICÓW DZIECI

ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W KLASIE I W R.SZK.2018/2019
NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 19.06.2018 R. /wtorek/O GODZ.16,30
W ŚWIETLICY SZKOŁY(nr 120).

OBECNOŚĆ NA ZEBRANIU OBOWIĄZKOWA.

DYREKTOR I WYCHOWAWCY