SUKCESY POLONISTYCZNE UCZNIÓW Z SP NR 2

Jak co roku uczniowie naszej szkoły z  sukcesami brali udział w licznych konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym.

Celem konkursów jest rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. Są to działania nastawione między innymi na:

– pobudzanie aktywności umysłowej, wyobraźni, fantazji;
– motywowanie do wykorzystania swoich zainteresowań i uzdolnień w dalszej pracy;
– przyzwyczajanie  do samodzielnego rozwiązywania problemów, z wykorzystaniem posiadanej wiedzy.

Laureaci Olimpiady Wiedzy Archimedes.Plus Polonica.Plus /sesja zimowa/

 1. Zofia Warmbier
 2. Lena Kubik
 3. Kesja Jordan
 4. Maja Celoch
 5. Katarzyna Bęgowska
 6. Hubert Mikus
 7. Wiktoria Warzych

 Laureaci Olimpiady Wiedzy Archimedes.Plus Polonica.Plus /sesja wiosenna/

 1. Kesja Jordan
 2. Jakub Zieliński
 3. Zofia Warbier
 4. Martyna Malinowska
 5. Lena Mamzer
 6. Julia Majek
 7. Nikola Kusio
 8. Lena Kubik
 9. Natalia Chruslicka
 10. Wojciech Leszczyński

Laureatką 2. miejsca Powiatowego Konkursu Recytatorskiego została Zofia Warmbier, która reprezentowała naszą szkołę w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim.

Laureatką 2. miejsca III Wielkiego Kamieńskiego Dyktanda została Julia Bysiak.