Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

26 kwietnia 2018 roku odbył się w naszej szkole apel poświęcony 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Co roku w naszej szkole obchodzimy uroczyście ważne rocznice i wydarzenia historyczne państwa polskiego. Organizowane z tej okazji uroczystości szkolne odbywają się w formie apeli, przedstawień czy inscenizacji przybliżają uczniom ważną datę historyczną, wagę i znaczenie związanego z nią święta państwowego. Jednocześnie pomagają w patriotycznym wychowaniu młodego pokolenia. Rozbudzają miłość do ojczyzny, uczą szacunku do jej tradycji i historii. Dziś tą ważna datą jest 3 maja 1791 rok, czyli święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie klasy 2a, 3b, 6c i 7 b przygotowali część artystyczną pod kierunkiem nauczycielek: Wiesławy Krawiec, Jolanty Koćwin, Joanny Janickiej i Jolanty Mikuły.

Apel rozpoczęto odśpiewaniem hymnu narodowego. Uczniowie recytowali wiersze, w tle odbył się pokaz slajdów upamiętniający te ważne wydarzenia. Chór szkolny, pod czujnym okiem nauczycielki Joanny Janickiej, zaśpiewał pieśni patriotyczne.

Wszystkim obecnym uświadomiono, że warto i należy pielęgnować patriotyzm w nas samych każdego dnia. Było to ważne wydarzenie dla naszych uczniów.

Nauczycielki odpowiedzialne za uroczysty apel:
Wiesława Krawiec, Jolanta Koćwin, Joanna Janicka, Jolanta Mikuła