INFORMACJA DLA RODZICÓW!

Załącznik nr 1
do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej
wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora nr 297/2018
z dnia 14.03.2018 r.

 

Lista dzieci przyjętych
do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim
na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr  XLII/384/17 z dnia  27 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów przyjęć do klas pierwszych w Gminie Kamień Pomorski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 297/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 marca 2018 r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

przyjmuje na rok szkolny 2018/2019 niżej wymienione dzieci:
1. Chruślicki Mateusz
2. Cieluch Alan
3. Ciepliński Karol
4. Demko Jakub
5. Dyła Zofia
6. Dziuba Jakub
7. Gawron Oliwia
8. Iwancewicz Filip
9. Jakubowski Mikołaj
10. Jaworska Emilia
11. Jóźwiak Hanna
12. Kamińska Lena
13. Kolasińska Nadia
14. Korkosz Bartosz
15. Kowalski Tymoteusz
16. Książek Emilia
17. Kubicka Lena
18. Kućko Lena
19. Kuryś Julia
20. Kuźma Mateusz
21. Leszczyński Bartosz
22. Liedtke Charles
23. Mirek Aleksandra
24. Nożewski Dariusz
25. Opara Julia
26. Palińska Lena
27. Patro Alicja
28. Piekarz Kaja
29. Polak Bartosz
30. Rączkowska Oliwia
31. Sielicka Julia
32. Skierska Martyna
33. Skórka Lena
34. Solak Nikola
35. Sójka Iga
36. Stępień Natasza
37. Termanowski Michał
38. Truszkiewicz Norbert
39. Turek Emil
40. Warzych Filip
41. Włodarczyk Kalina
42. Woźniak Borys
43. Zieliński Artur