Spotkanie z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej

31 stycznia 2018 roku uczniów klasy III b odwiedził pan ogniomistrz Grzegorz Trościanko. Celem spotkania było poznanie: zadań straży pożarnej, rodzajów wozów strażackich i ich wyposażenia, ubioru strażaka oraz sposobów gaszenia ognia. Na początku pan Grzegorz uświadomił dzieci, że straż pożarna nie tylko gasi pożary, ale również udziela pomocy ofiarom wypadków samochodowych i kolejowych, pomaga w czasie powodzi oraz ratuje życie osobom, które bezmyślnie wchodzą na słabo zamarznięte jeziora i stawy. Następnie omówił rodzaje wozów strażackich i ich wyposażenie. Zaproszony gość zaprezentował umundurowanie i ekwipunek strażaka pełniącego służbę. W trakcie spotkania opowiadał również o różnych sytuacjach, do których wzywano strażaków. Uczniowie dowiedzieli się jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać strażakiem. Przypomniana także numery alarmowe m.in. 998 do Straży Pożarnej oraz numer ratowniczy 112. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Dzieci chętnie zadawały pytania, na które odpowiadał zaproszony gość.

Wychowawczyni klasy III b Jolanta Koćwin